vermist/gevonden
 
         

adviesalgemeenboek & videodierenartsendierenplatformdierenpolitiedierenspeciaalzakendierenvermistdierenvragenfokkerlinksrassenvraag & aanbodTeek-Care® LABWebwinkel®

home|contact|disclaimer


< CHIPPEN maar vooral REGISTREREN
19.10.2008 22:39 Leeftijd: 8 yrs
Door: Herman Aa

UITVOEREISEN Hond/Kat naar Frankrijk, Groot Brittanie en Zweden

Nieuw


Het invoeren van honden en katten in Frankrijk die niet zijn bestemd voor de verkoop of de handel, is aan regels gebonden.

Per persoon mogen maximaal drie dieren in Frankrijk worden ingevoerd, waaronder een kitten of pup van drie tot zes maanden oud.
1. Voor dieren die NIET zijn ingeënt tegen hondsdolheid, dient u een dierenpaspoort aan te vragen bij een praktizerend dierenarts, waarin wordt vermeld :
- het identificatienummer van het dier (tatouage of elektronische chip),
- een verklaring dat het dier geen klinische ziektesymptomen, met name van besmettelijke ziekten, vertoont (deze van de dierenarts in Nederland te verkrijgen gezondheidsverklaring moet 1 tot 5 dagen zijn afgegeven voor de aankomst van het dier in Frankrijk)
- dat het dier voor vertrek (of sinds de geboorte, indien het jonger is dan 6 maanden) ten minste 6 maanden zonder onderbreking is verbleven in het land van herkomst.
2. Voor dieren die WEL zijn ingeënt tegen hondsdolheid is eveneens een dierenpaspoort noodzakelijk.
Daarin moet worden vermeld :
. de geldige rabbiës-vaccinatie
. de identiteit van het dier (tatouage of elektronische chip)
. een verklaring dat het dier geen klinische ziekteverschijnselen, met name van besmettelijke ziekten, vertoont (deze gezondheidsverklaring moet 1 tot 5 dagen zijn afgegeven door de dierenarts in Nederland vóór de aankomst van het dier in Frankrijk).

Aanvullende informatie:
- Hond/kat behoeft niet in quarantaine te gaan
- Voor invoer van meer dan drie dieren is een invoervergunning benodigd
- Maximaal één dier tussen drie en zes maanden oud toegestaan
- Pitbull terriër, Mastiff of Tosa Inu worden niet toegelaten
- Rottweilers of Amerikaanse Staffordshire Bull terriërs moeten gemuilkorfd en aangelijnd zijn

Voor de meest recente uitvoerinformatie naar overige landen, kunt u contact opnemen met de ambassade van dat land.

Ook kunt u kijken op de website www.ambassade.pagina.nl.
zie onder Praktische informatie

Vanaf februari 2000 is het mogelijk honden en katten mee te nemen naar het Verenigd Koninkrijk door middel van het Pet Travel Scheme, zonder dat ze eerst zes maanden in quarantaine moeten.
Op zich een goede zaak, maar in de praktijk blijkt de geplande reis met huisdier toch nog wel eens op een teleurstelling uit te lopen.
Eén van de belangrijkste redenen hiervoor is dat de voorgeschreven procedures niet goed gevolgd zijn. Daarom hieronder de nodigde aandacht voor de gestelde eisen.

Er is een aantal basisvoorwaarden waaraan u moet voldoen als uw huisdier voor het eerst meegenomen wordt naar het Verenigd Koninkrijk, namelijk:

Chip
Voordat het dier gevaccineerd wordt en een bloedonderzoek ondergaat, moet er een transponderchip zijn ingebracht. Het nummer van de chip moet genoteerd worden in het Dierenpaspoort en tevens op het Pet Travel Scheme document:
te bestellen bij het RVV te Rijswijk € 1.36/stuk
via Rabo 19.23.26.821

Rabiësvaccinatie
Het dier moet minimaal drie maanden oud zijn en reeds voorzien van een chip.
Ook wanneer de hond in het verleden reeds tegen rabiës gevaccineerd is, moet er eerst een chip aangebracht zijn voordat de nieuwe inenting tegen rabiës gegeven wordt.
Het vaccin dat gebruikt wordt moet goedgekeurd zijn door het Britse ministerie van Landbouw.
Uiteraard gebruikt de dierenartsenpraktijk altijd een goedgekeurd vaccin.

Om de hele procedure binnen de gestelde tijd af te ronden, moet de rabiësvaccinatie minimaal 7 maanden voor vertrek gegeven zijn.

Antilichaam-titerbepaling
Er wordt geadviseerd om op ongeveer 30 dagen na de inenting bloed af te nemen voor een titerbepaling.

Dit dient te gebeuren in een speciaal daarvoor bevoegd laboratorium, bijv.:
Institut für Virologie
Justus-Liebig-Universität Giessen
Frankfürter Str.107
D-35392 Giessen
viro(at)vetmed.uni-giessen.de
tel.0049 (0) 641-99-38350.

De eis is een titer van minimaal 0,5 IU.
Als de test niet positief uitvalt moet er nogmaals gevaccineerd en getest worden.
Gedurende de 6 maanden na het afnemen van het bloedmonster voor onderzoek mag het dier het Verenigd Koninkrijk niet in!
Mocht het dier namelijk vlak voor de vaccinatie onverhoopt toch geïnfecteerd zijn met rabiës, dan zal de titerbepaling uiteraard ook positief uitvallen.
Er kan helaas geen onderscheid gemaakt worden met een door vaccinatie veroorzaakte titerstijging.
Voor het verschijnen van de symptomen van rabiës houdt men een incubatietijd van 6 maanden aan. Het dier mag tijdens deze 6 maanden niet in andere landen dan de EG lidstaten, Andorra, IJsland, Noorwegen, Liechtenstein, Zwitserland en Monaco geweest zijn.

Veterinary health certificate for entry of Pet Dog or Cat into the UK from The Netherlands

Van een speciaal daarvoor bestemd certificaat (tegen betaling van € 1.36 verkrijgbaar bij de RVV dhr.van Oosten te Rijswijk) dient de voorzijde ingevuld te worden door de dierenarts (III niet invullen).
Dit betreft de gegevens over de rabiësvaccinatie en de uitslag en de datum van het bloedonderzoek. Deze dienen zorgvuldig genoteerd te worden!
Vervolgens ondertekent de dierenarts deze zijde van het formulier.

Minimaal 6 maanden na de bloedafname (en dus 7 maanden na de rabiësvaccinatie) moet de eigenaar een afspraak maken bij het RVV kringkantoor, dan volgt de eerste keer een bezoek van de RVV-dierenarts aan huis, waar het formulier gelegaliseerd wordt.
Voor de legalisatie is dus nodig: de hond of kat, het vaccinatieboekje, het door de dierenarts (aan de voorzijde) volledig ingevulde en ondertekende gezondheidscertificaat en de officiële bloeduitslag van het laboratorium.
Als het de eerste keer is neemt de RVV-dierenarts ook nog een keuring bij het dier af.
Na legalisatie is het document dan 6 maanden geldig.

Indien uw huisdier vervolgens een tweede of volgende keer zal worden meegenomen naar het Verenigd Koninkrijk zijn de eisen, na een eenmaal goed verlopen bloedonderzoek, veel lichter.
U dient het dier op de door de fabrikant aangegeven wijze jaarlijks (dus binnen 12 maanden!!) te hervaccineren.
Dan hoeft het bloedonderzoek voor een volgende reis niet herhaald te worden.
Wel moet legalisatie door de R.V.V. dierenarts plaatsvinden, de hond/ kat hoeft niet mee.
Alleen stempels en handtekening zijn nodig.
De formulieren kunnen ook worden opgestuurd met een kopie van de laatste Rabiës inenting en een kopie van het laatste certificaat.

Behandeling tegen teken en wormen
Tussen de 24 en 48 uur voor vertrek (de eerste, maar ook elke volgende keer!) dient aan de dieren door de dierenarts een behandeling met voorgeschreven middelen gegeven te worden tegen teken en wormen.
Het gaat hier met name om de vosselintworm, Echinococcus Multilocularis.
Op de achterzijde van het bovengenoemde certificaat (het Pet Travel Scheme) dient de dierenarts nu het gedeelte over de wormen- en tekenbehandeling in te vullen en te ondertekenen.
Als u het vliegtuig, de trein of de boot mist en buiten de “binnen 24-48 uur” eis gaat vallen moet de behandeling herhaald worden.
Vergezeld van een nieuw formulier plus de “oude” gezondheidsverklaring mag u dan pas 24 uur later afreizen.
Wordt er in de 6 maanden dat de voorzijde van het certificate geldig is vaker naar het Verenigd Koninkrijk gereisd, dan moet er steeds een teken- en wormenbehandeling gegeven worden.
Dit moet dan op een nieuw formulier afgetekend worden, maar de oude gezondheidsverklaring moet men ook weer meenemen.
Er zijn ook mensen die met een Pet Travel Re-entry Form reizen.
Dat zijn mensen die in Engeland wonen.
Het enige wat de dierenarts dan hoeft te doen is een wormen- en tekenbehandeling geven plus het officiële document.

De route
Reizen met je huisdier naar het Verenigd Koninkrijk kan alleen via bepaalde routes met vliegtuig, boot of trein.

Ten tijde van het schrijven van deze brief zijn toegestaan:

Vanuit Nederland met de boot
Hoek van Holland - Harwich: Stena Line Holland BV (ook voetpassagiers met huisdieren zijn toegestaan).
De passagier dient tevens in het bezit te zijn van een verklaring van huisvesting van een bepaald land.
Deze formulieren zijn verkrijgbaar bij de Check In Hoek van Holland.
De dieren van de voetpassagiers gaan in de daarvoor bestemde kennels.
De passagiers die met de auto reizen kunnen hun huisdier ook in de auto achterlaten.

Vanuit Nederland met het vliegtuig
Amsterdam - London Heathrow: BMI British Midland

Vanuit België met de boot Oostende - Dover: Hoverspeed (ook voetpassagiers met huisdieren zijn toegestaan). Deze route is niet het gehele jaar operabel.

Vanuit Frankrijk met de boot Caen of St Malo - Portsmouth: Brittany Ferries.
Calais - Dover: Hoverspeed (ook voetpassagiers met huisdieren zijn toegestaan) P&O Stena en Sea France.
Cherbourg - Poole: Brittany Ferries.
Cherbourg - Plymouth: Britanny Ferries.
Cherbourg of Le Havre - Portsmouth: P&O Portsmouth (ook voetpassagiers met huisdieren zijn toegestaan)
Dieppe - Newhaven: Hoverspeed (ook voetpassagiers met huisdieren zijn toegestaan) Deze route is niet het gehele jaar operabel.
Roscoff - Plymouth: Brittany Ferries.
St Malo - Plymouth: Brittany Ferries. (alleen in de winter)
St Malo - Poole: Condor Ferries.

Vanuit Frankrijk met de trein
Calais (Coquelles) - Folkstone (Cheriton): Eurotunnel Shuttle Service (Eurostar niet toegestaan)

Je mag geen huisdieren naar Engeland meenemen met een privé boot of vliegtuig.

Ierland
Nota bene: voor mensen die naar Ierland reizen geldt wel een quarantaine periode van zes maanden. Maar wanneer men via het Verenigd Koninkrijk reist door middel van een Pet Travel Scheme dan is dit niet het geval!

Voor de meest actuele reisinformatie over het Verenigd Koninkrijk zie: www.britain.nl of www.maff.gov.uk/animalh/quarantine/default.htm


Naar Zweden? http://www.zweden.com/opreis/huisdieren.htm
Honden en katten
Een invoervergunning dient aangevraagd te worden bij:
Statens Jordbruksverk
Smittskyddsenheten
S-551 82 Jönköping
tel. 00 46 36 15 50 00
fax: 00 46 36 15 50 05.

De kosten van de vergunning zijn SEK 400 (SEK 800 voor een spoedafgifte) en de vergunning is 1 jaar geldig.
Het dier moet geïdentificeerd kunnen worden d.m.v. een tatoeage of een microchip met identificatienummer.
Als u een vergunning aanvraagt, duurt het ongeveer een maand voordat u bericht krijgt.
Het dier moet ingeënt worden tegen rabiës en minstens 120 dagen na de inenting dient er een bloedtest te worden genomen.
Informeer bij bovenstaand adres naar de laboratoria die deze analyses uitvoeren (de laboratoria bevinden zich in het buitenland).
Na ongeveer een maand ontvangt u de uitslag van de bloedtest waaruit blijkt of u het dier mee mag nemen naar Zweden.
Honden dienen tevens te worden ingeënt tegen hondenziekte en leptospirose.
10 Dagen vóór vertrek moet er voor het dier een gezondheidsverklaring worden afgegeven waarin tevens staat dat het dier wormenvrij is.