Blaasproblemen bij katten

PLASSEN – SPROEIEN – PIJN – NAAST DE BAK PLASSEN – POES – KATER

door Herman Aa
www.dierenadviesonline.nl

Blaasproblemen bij de poes
Bij de poes – gesteriliseerde en niet gesteriliseerde – is het meest voorkomende probleem de blaasontsteking.
De verschijnselen hiervan zijn meestal dat de kat vaak naar de bak moet, er lang opzit, hierbij klagelijk miauwt, terwijl telkens maar een heel klein plasje wordt geproduceerd. Wanneer de klachten wat langer bestaan kan er ook wat bloed bij de plas zitten, afkomstig van de ontstoken blaaswand.
Denk hierbij echter ook altijd aan een (haarbal-)obstipatie (zie daar) want ook dan zitten ze constant te persen – tot bloedens toe!

Oorzaken
Blaasontstekingen kunnen verschillende oorzaken hebben.
De meest voorkomende oorzaak is een infectie, maar ook blaasstenen of zelfs gezwellen van de blaas kunnen tot dit soort klachten leiden. Het is daarom raadzaam wanneer u een blaasontsteking vermoedt bij uw kat, contact op te nemen met uw dierenarts. Alleen die kan beoordelen of er sprake is van een infectie of dat er meer aan de hand is. Meestal is een speciaal blaas/nierdieet voldoende om de klachten snel te verhelpen. Vaak is verder onderzoek nodig. We kunnen hierbij denken aan onderzoek van de plas, een röntgenfoto van de blaas of een echo.

Blaasproblemen bij de (ex)kater
Ook bij katers zien we regelmatig blaasontstekingen, de verschijnselen zijn hetzelfde als bij de poes. Een apart probleem vormen de zogenaamde plaskaters. Het zijn zowel gecastreerde als niet gecastreerde katers die gruis in hun urine vormen. Het zijn in feite hele kleine blaassteentjes.
Bij katers en ex-katers is het laatste deel van de plasbuis erg nauw. Vormt zo’n kater gruis in zijn urine dan kan dit de plasbuis verstoppen. Het gevolg is dat de kater zijn plas niet meer kwijt kan, de blaas overvuld raakt en de nieren het lichaam niet meer zuiveren van afvalstoffen. Kortom, de kater krijgt een niervergiftiging die binnen 48 uur dodelijk kan zijn!
Dit moet direct door een dierenarts behandeld worden. Hij zal trachten de verstopping op te heffen door de plasbuis door te spoelen of als dit niet lukt, de kater te opereren.
Om herhaling te voorkomen is naast een antibioticumkuur speciaal dieetvoer nodig. Dit voer gaat de vorming van gruis tegen en bevat tevens stoffen die al gevormd gruis weer oplossen.

Samenvatting
Vermoedt u bij uw poes of kater een blaasontsteking neem dan snel contact op met uw dierenarts. Zeker bij een verstopte kater!

Succes!