Drachtige hond

door Herman Aa
www.dierenadviesonline.nl

Uw hond is ‘naar de reu geweest’ en waarschijnlijk drachtig. 
Hier enkele aanwijzingen voor een goed verloop van drachtigheid en bevalling:
De eerste 7 weken is het niet nodig de teef extra te voeren. Het komt zelfs voor dat de teef rond de 28-30e dag van de dracht een paar dagen weinig eet.
Later mag ze eventueel wat pupbrokken als extra krachtvoeding.

Vaststellen drachtigheid
Bij forse en zware honden is het niet gemakkelijk vast te stellen of de hond drachtig is. Er bestaat geen urine of bloedtest voor honden op dit gebied omdat de hormoonspiegel van drachtige en niet drachtige honden vrijwel identiek is, dit in tegenstelling tot de mens. Het beste is een eventuele dracht vast te stellen tussen de 28-32e dag na de dekking, door de buik van de teef door de dierenarts te laten bevoelen. Daarna is het niet eerder weer mogelijk om dit vast te stellen dan op de 45e dag, hetzij door buikpalpatie, hetzij met behulp van een röntgenfoto. Met echoscopie is een zwangerschap op 3 weken voor het eerst te zien.

Zwangerschapsduur en ontwormen
Het is raadzaam om vlak voor en/of vlak na de bevalling, de teef eenmaal te ontwormen.
De zwangerschap duurt 56 tot 67 dagen, gemiddeld 63 dagen.
Hoe groter het nest, hoe korter dedracht. Omgekeerd geldt dit ook.

Verschijnselen van de naderende bevalling
Ruim voor de bevalling valt het op dat de buikomvang van de teef flink is toegenomen. Ook de melkklieren beginnen wat op te zetten. Dit kan echter ook gebeuren bij niet drachtige teven rond hetzelfde tijdstip – we spreken dan van schijndracht.
Enige tijd voor de bevalling zakt de lichaamstemperatuur van de teef beneden de normaalwaarde (38.0 – 39.0 C).
Deze periode kan enige dagen duren maar vlak voor de bevalling zakt de temperatuur weer, vaak tot 36.5 C.
Soms valt het op dat de teef een helder, taai, soms iets melkachtig, wit slijm verliest. Dit is het teken dat de ontsluiting en de bevalling binnen 24 uur moet plaatsvinden. Vlak ervoor begint tengevolge van de weeenactiviteit de temperatuur weer te stijgen tot ver boven de 37.0 C.

De bevalling
Binnen enkele uren nadat het eerste vruchtwater is afgekomen, moet de eerste pup geboren zijn. Het vruchtwater kan overigens wat groen van kleur zijn; dan moet de eerste pup binnen 1 uur geboren zijn. Zo niet dan moet u de dierenarts waarschuwen. Ook geldt dit als de teef duidelijk zit te persen op een pup en dit langerdan 20 minuten duurt. Bij twijfel natuurlijk altijd de dierenarts bellen!
De gemiddelde tijd tussen de geboorte van 2 pups is ongeveer 45 minuten. Anders dient gecontroleerd te worden waarom de bevalling niet vordert en moet zonodig een weeënversterkend middel worden ingespoten (Oxytocin).

Na de bevalling
De natuur heeft ervoor gezorgd dat de navelstreng meestal spontaan op de goede plaats afscheurt. Mocht een navelstreng bloeden dan kunt u deze afbinden met een stevig stuk garendraad, ontsmet met wat spiritus (= 85% alc.) Blijft de teef na de bevalling onrustig, is het verstandig te laten controleren of ze inderdaad ‘leeg’ is. Zonodig geeft de dierenarts haar dan de zgn.’schoonmaakspuit’ om evt. achtergebleven nageboorte of pups, alsnog geboren te laten worden. De pups kunt u merken met nagellak of een gekleurd wollen draadje en ze moeten gewogen worden op een nauwkeurige (digitale) weegschaal. Dit kan 2x daags gedaan worden , noteer dan het gewicht van de pups. Pups mogen na de bevalling NIET afvallen! Gebeurt dit wel dan is er iets mis; of de teef heeft te weinig melk of de pups drinken te weinig, bijv. door een opkomende ziekte. Ook nu is het goed de dierenarts te bellen voor overleg.

De teef
Voor zover de teef nog geen wormkuur heeft gehad, geeft u haar er nu een. De teef moet vooral niet bijgevoerd worden met melk, integendeel, de kans op diarree is dan groot.
Ze mag geen troebele of stinkende uitvloeiing krijgen. De normale uitvloeiing is gedurende 3 dagen roodbruin en tot de 10e dag mag deze uitvloeiing helder slijmig zijn.

De pups
Pups moeten vanaf de geboorte dagelijks aankomen in gewicht. Ongeveer op de 10e dag na de geboorte gaan de oogjes open en hebben de pups als het goed is hun geboortegewicht verdubbeld.

Wormkuren
De eerste wormkuur krijgen ze op de leeftijd van 3 weken – het liefst een pasta. Dan iedere 6 weken herhalen, tenzij ze wormen hebben, dan om de 2 weken. Na de 6e\Pe maand is het aan te raden ze 2-3x per jaar te ontwormen.

Inenten
De eerste puppyenting (puppyshot), dienen de pups te krijgen als ze 6 weken oud zijn. Dan volgt op de leeftijd van 9 weken de enting tegen Parvo, Weil en Kennelhoest en op de leeftijd van 12 weken volgt dan de grote enting en de herhaling Kennelhoest, die ze daarna jaarlijks moeten hebben. Daarvoor wordt u jaarlijks een herinneringskaart toegestuurd.

Succes!