Euthanasie bij uw huisdier

door Herman Aa
www.dierenadviesonline.nl

Natuurlijk een vervelend onderwerp maar bedoeld om te kunnen helpen met deze moeilijke beslissing.

Wanneer laat je een huisdier inslapen?
Een dier moet voor alles geen blijvende pijn hebben, dus pijn die met medicijnen niet op een dierwaardige wijze is te verhelpen.
Er zijn 5 vaste criteria die voldoende houvast bieden om de beslissing minder moeilijk te maken.

     1.    Wil hij/zij nog uit zichzelf eten?
     2.    Wil hij/zij nog normale hoeveelheden water drinken?
     3.    Kan hij/zij de nog ontlasting ophouden?
     4.    Kan hij/zij de nog urine ophouden?
     5.    Wil hij/zij nog graag bij zijn baas zijn?

Deze 5 punten moeten allemaal positief beantwoord kunnen worden.
Is dit niet het geval dan moet er over de euthanasie nagedacht worden.


Hoe gaat een euthanasie?
Er zijn in principe 2 mogelijkheden: thuis of op de praktijk.
De voordelen op de praktijk zijn dat het dier enigszins onder de indruk is en niet op zijn/haar eigen terrein is waardoor hij/zij makkelijker te ‘helpen’ is.
‘Thuis’ wordt – vooral door honden – gezien als het terrein dat altijd verdedigd moest worden en waar ze nu vaak tegen hun wil in door de dierenarts en assistente moeten worden vastgehouden.
Vaak vinden ze dit onprettig. Het is natuurlijk wel mogelijk wanneer dit uw voorkeur heeft.

Welke methode geniet de voorkeur?
Wij vinden het prettig als het dier min of meer rustig wordt gemaakt met een verdovend middel – te vergelijken met de inleidende narcoseprik.
Wanneer hij/zij niets meer voelt en dus niet meer door heeft wat er gebeurt, wordt het laatste prikje gegeven en slapen ze rustig in. In de meeste gevallen wordt deze injectie bij de hond in een bloedvat van de voorpoot gespoten of rechtstreeks in het hart indien de bloedvaten moeilijk aan te prikken zijn.
Katjes, konijntjes en overige kleine dieren, krijgen een verdovend middel in de buikholte gespoten, wat ze nauwelijks voelen waarna ze ook rustig inslapen.

Wat gebeurt er met het lichaam?
Dat kan door ons verzorgd worden. Dit wil zeggen dat ze naar een crematorium gaan of met speciaal vervoer naar de gemeentelijke destructie. In het laatste geval worden ze met meerdere dieren tegelijk vernietigd.
Wanneer daar geen prijs op wordt gesteld, kan men hem/haar natuurlijk ook zelf begraven, mits u een eigen stuk grond hebt. Het crematorium verdienen de voorkeur. Ook bestaat de mogelijkheid om hem/haar te laten begraven op een speciale dierenbegraafplaats.
Er is een speciale informatiefolder op de praktijk waarin de prijzen vermeld staan. 

Natuurlijk willen we graag proberen te helpen met deze moeilijke beslissing, bel gerust of kom langs op ons spreekuur, zonodig op afspraak.

Sterkte.