Kruisbanden gescheurd bij de hond

door Herman Aa
www.dierenadviesonline.nl

Inleiding
Gescheurde kruisbanden zijn een veel voorkomende oorzaak van kreupelheid in de achterpoot bij de hond. De kreupelheid ontstaat plotseling. De oorzaak is meestal een verkeerde beweging of een wilde stoeipartij.

Voorkomen
Gescheurde kruisbanden zien we bij alle rassen. Boxers, Rottweilers en Terriërs zijn hier wel gevoeliger voor dan het gemiddelde ras. Sommige dierenartsen spreken zelfs over ‘boxerknie’ of zelfs’voetbalknie’!

Oorzaak
De kruisbanden zijn twee banden die kruislings tussen scheenbeen en dijbeen gespannen zitten. Ze dienen om deze twee botten – ten opzichte van elkaar – vast te houden.
Het is meestal de voorste kruisband die scheurt. Als deze band kapot is, heb je te maken met een instabiele knie. Dijbeen en scheenbeen schuiven over elkaar, waardoor de meniscus, die tussen deze botten ligt, overbelast wordt en ook kan scheuren.
De grootste kans om een kruisband te scheuren is een combinatie van overstrekken en draaien van de knie. Dit gebeurt bijvoorbeeld wanneer het dier in een gat stapt, uitglijdt, of met spelen een ongelukkige beweging maakt.

Diagnose
Om vast te stellen of een dier een gescheurde kruisband heeft is een zorgvuldig onderzoek nodig. Hierbij letten we vooral op de mate van speling in de knie. Als de kruisband gescheurd is kunnen dijbeen en scheenbeen ten opzichte van elkaar verschuiven. Hiernaast vinden we vaak een overvulling van de knie en soms pijn bij het buigen en strekken.
Om dit onderzoek goed te kunnen uitvoeren is ervaring nodig. Het gaat meestal om subtiele veranderingen in de beweeglijkheid van de knie. Soms kan aanvullend onderzoek nodig zijn (röntgenfoto).
De kijkoperatie, zoals bij mensen veel wordt gedaan, wordt bij honden niet gebruikt. De hondenknie is zo klein dat het niet mogelijk is om een artroscoop (het kijkapparaat) in te kunnen brengen en dan ook nog te kijken. In twijfelgevallen blijft helaas maar 1 mogelijkheid over om de kruisbanden te kunnen inspecteren en dat is openmaken. Bovendien kan dan meteen gerepareerd worden.

Behandeling
Een knie met een kapotte kruisband is ernstig beschadigd en dat wordt door de instabiliteit steeds erger. Ondanks rust, bandages en oefenen zal op deze manier maar zelden volledige genezing optreden. Alleen bij een overrekking of gedeeltelijke scheur zal resultaat verkregen worden. Als de band geheel doormidden is, is een operatie noodzakelijk. Hierbij worden de restanten band verwijderd en de knie nagekeken op verdere beschadigingen. Bij dit laatste moeten we vooral aan een kapotte (binnen)meniscus denken.
Vervolgens moet de knie weer gestabiliseerd worden. Hiervoor bestaan zeer veel technieken en de keuze is afhankelijk van soort en grootte van de hond en voorkeur van de chirurg.
Bij kleine honden (tot 11 kg) worden buiten de knie om kunststofkruisbanden aan gebracht, bij grotere honden wordt vaak een stuk kniepees of knieband gebruikt ter vervanging van gescheurde band.
De herstelperiode is lang, de eerste 6 weken krijgt de hond beperkt beweging. (aan de lijn, vooral niet spelen of trappen lopen etc.) Daarna mag het dier langzaam weer meer gaan doen. In de meeste gevallen is 70-80% functieherstel mogelijk.
Helaas treedt de aandoening bij 40-60% van de honden na verloop van tijd ook in de andere knie op door overbelasting.

Preventie
Een steile stand van het achterbeen (rechte hak) zoals we bij Boxers, Chow’s en Rottweilers zien leidt tot een zware belasting van de voorste kruisband. Deze honden zullen dus gemakkelijker hun band scheuren dan dieren met een betere stand.
Verder kan iedere hond een ongeluk krijgen, dus deze problemen voorkomen lukt niet altijd. Wees wel voorzichtig met ruwe spelletjes op een gladde ondergrond (parket, ijs).

Samenvatting
Als uw hond plotseling kreupel is aan zijn achterpoot en de knie is dikker of pijnlijk dan is het heel goed mogelijk dat een kruisband beschadigd is. Hoe eerder de aandoening wordt behandeld, hoe beter de vooruitzichten zijn. Wacht in twijfelgevallen dus niet af, maar neem contact op met uw dierenarts.

Succes!!