colofon

Ontwerp en bouw website
Copyright
Ontwerp en bouw website: Escapement
Content: Dierenartsonline

Disclaimer
Wij bieden aan belangstellenden de informatie op onze webpagina’s aan maar behouden het copyright op deze pagina’s en het copyright op alle tekst, afbeeldingen en andere onderdelen op en van deze pagina’s.

Aansprakelijkheid
De informatie, tekst, afbeeldingen, links en andere onderdelen op deze website worden als service aangeboden. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voortvloeiende uit gebruik, onnauwkeurigheid of onvolledigheid van tekst, afbeeldingen, informatie, links of andere onderdelen op onze website, de server waar deze pagina’s zich op bevinden of andere servers die via deze pagina’s benaderbaar zijn.

Aansprakelijkheid

De Dierenartsonline website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld en wordt regelmatig geactualiseerd. Dierenartsonline kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade als gevolg van onjuistheden en /of onvolledigheden die op deze WWW-site kunnen voorkomen.
Dierenartsonline kan evenmin aansprakelijk worden gesteld voor schade aan computer, hard- en software, virussen en andere ongemakken en /of verlies aan tijd, door het gebruik van deze WWW-site.
De gehele inhoud van deze site, inclusief alle grafische en fotografische afbeeldingen, valt onder het copyright van Dierenartsonline, tenzij anders vermeld. Niets wat voorkomt op deze site mag worden vermenigvuldigd en /of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie microfilm, digitaal of op enig andere wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Dierenartsonline.
De Algemene Voorwaarden liggen bij ons op kantoor ter inzage en zullen op uw verzoek worden toegezonden. Indien u gebruik maakt van onze WWW-site verklaart u de gelding van onze Algemene Voorwaarden te aanvaarden. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op al onze offertes, overeenkomsten van koop- en verkoop en werkzaamheden die wij aangaan.

Dierenartsonline