dierenpolitie

 

Dierenartsonline werkt mee aan het opsporen van misstanden op het gebied van verwaarlozing en mishandeling van dieren. Dit zowel in het binnen als buitenland. Wij ondersteunen het werk van de Landelijke Inspectie Dierenbescherming Nederland. En voor het buitenland het werk van WSPA (World Society for Protection of Animals).

Wat te doen indien u dierenleed constateert in Nederland

U kunt contact opnemen met meldnummer dierenmishandeling: 144
Op dit nummer krijgt u contact met de politie. Afhankelijk van de melding, besluit de politie of ze de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming inschakelt.

Zorg dat u de volgende informatie bij de hand heeft voordat u belt:
– Om wat voor dier gaat het?
– Wat is de exacte lokatie waar het dier zich bevindt?
– Wat is er precies aan de hand?
– Uw gegevens: Naam, adres, woonplaats, telefoonnummer
Conform de Wet bescherming persoonsgegevens wordt er zorgvuldig met uw gegevens wordt omgegaan. Uw naam wordt niet bekend gemaakt bij de beklaagde.

Zie ook website Landelijke Inspectie Dierenbescherming Nederland

>> OVERIGE OUDERE ADVERTENTIES