‘Dokter BLOOPER en zijn praktijk’

Soms wordt wel gesuggereerd dat het werken in de kenniseconomie het geheel wordt ontdaan van controle en regels.
Maar de praktijk is anders.
In het huidige tijdperk moeten we het minder hebben van deskundigen die zich ongenaakbaar in ivoren torens opsluiten en zich verschuilen achter het adagium
‘Alles wat gij doet, is welgedaan’.
Jarenlang was het al een stilzwijgende afspraak dat je niet aan het werk van de dokter komt.
Die wist immers het beste wat goed is voor patiënt en eigenaar.
Daar moest niemand zich mee bemoeien.
Maar ook het veterinaire bastion vertoont barsten.
Vaak is dat goed en het kan leiden tot verbluffende veranderingen.
In deze rubriek kan iedereen zijn EIGEN bloopers kwijt, in de hoop dat anderen er wat van opsteken.
Je kunt jezelf fictief benoemen zoals Dokter Meerpa, Dokter te Gek, Dokter Zonderverstand, etc.
Natuurlijk kan een eventuele discussie bedreigend zijn voor mensen die zich onaantastbaar wanen in hun werk, maar we zorgen ZELF voor de aftrap, zo ligt het speelveld open.
Bij een moeilijk geval is de eigenaar en behandelend arts al gauw blij wanneer ze het met elkaar eens zijn, omdat ze dan van “de moeilijkheid” af zijn, maar is de patiënt erbij gebaat?
Schroom niet en laat ons delen in je eigen ervaringen. Uitsluitend bloopers uit EIGEN ERVARING die je kwijt wilt sturen naar:info@dierenartsonline.nlVaste rubriekschrijvers krijgen een eigen code en kunnen dan DIRECT ON LINE!!