HAMSTER

Hamsters zijn populaire huisdieren, vooral bij kinderen. Maar hamsters hebben een goede verzorging nodig, waarover ook onduidelijkheid bestaat.

Zo vraagt Dionne hoe zij de tanden van haar hamster moet knippen.
Mark vraagt zich af of het wel goed is dat zijn hamster zulke lange nagels heeft.
Moeten ze niet worden geknipt of lijdt het beestje er niet onder?

De hamster is een knaagdier.
Dit betekent dat zijn tanden zijn hele leven doorgroeien.
Daarom is het belangrijk dat zijn tanden door middel van het knagen kunnen afslijten.
Hard voedsel (bijvoorbeeld een wortel) of een knaagsteen zorgt hiervoor.
In sommige dierenwinkels kun je takken kopen waaraan de hamster kan knagen.
Dit is veiliger dan takken van bomen die ergens langs de weg staan.
Het is erg belangrijk dat de tanden voldoende afslijten. Als de tanden echt te lang zijn, kan de hamster niet meer eten en hierdoor zelfs sterven.
Worden de tanden te lang, dan kan de dierenarts de tanden knippen. Hij doet dat met een speciaal schaartje en zal goed oppassen dat tong of lip niet worden geraakt.
Doe dit bij voorkeur niet zelf!

De nagels van een hamster moeten worden geknipt als ze te lang zijn, dat wil zeggen dat ze ’rond’ beginnen te groeien. Het doet geen pijn mits er niet in het ’leven’ wordt geknipt.

Herman Aa

www.dierenadviesonline.nl