Hondsdolheid

Graag vragen we uw aandacht voor het volgende:
Op woensdag 15 februari is er door de NVWA bij een hond van 8,5 week oud uit Amsterdam rabiës vastgesteld. Het betreft een illegaal uit Marokko geïmporteerde pup.

50 Mensen werden door de gemeentelijke gezondheidsdienst benaderd, waarvan een deel werd gevaccineerd. De hond heeft men laten inslapen. Dit is het eerste geval sinds 1991.
Het is dus zaak hiervan op de hoogte te blijven.

Wilt u een dier (laten) testen op rabiës dan kunt u gebruik maken van de bij de dierenarts beschikbare Rabiës Virus Ag test (DiagnoseTest) en daarna de benodigde acties ondernemen.

Hondsdolheid of rabiës, is een ernstige aandoening als gevolg van een infectie met het rabiësvirus.

In Nederland zijn tussen 1988 en 2010 twee gevallen van fatale rabiës gemeld; in beide gevallen betrof het mensen die in Afrika waren gebeten door respectievelijk een hond en een vleermuis. Bij beiden was te laat met de behandeling begonnen. De laatste gevallen van rabiësoverdracht van dier op mens in Nederland dateren van 1962.
De laatste rabiësuitbraak onder dieren dateert uit 1988 en werd bestreden met een grote orale vaccinatiecampagne onder vossen (lokaas met vaccin). Sindsdien heeft er in Nederland geen overdracht van het klassieke rabiësvirus bij dieren meer plaatsgevonden.
Vleermuizen kunnen, ook in Nederland, wel besmet zijn.

Klassieke rabiës komt in Nederland en België dus al tientallen jaren niet meer voor, hoewel af en toe vossen vanuit Duitsland de besmetting over de grens brengen.

In Oost-Europa en Turkije komt het klassieke rabiësvirus echter nog op grote schaal voor en ook in Noord-Afrika is klassieke rabiës endemisch