Huisdier met kanker is vaak nog te redden

Utrecht kan bestralingsapparaat niet betalen

Huisdier met kanker is vaak nog te redden

Enkele honderden honden en katten met kanker zouden van de dood gered kunnen worden als in ons land ook een speciaal bestralingsapparaat voor huisdieren zou komen.

Uit een onderzoek in opdracht van de faculteit Diergeneeskunde in Utrecht blijkt dat een deel van de ongeveer 70.000 honden en 36.000 katten die jaarlijks door een tumor overlijden, zeker baat kunnen hebben bij radiotherapie.
Volgens een raming zou het gaan om ongeveer 250 dieren per jaar. Daarbij speelt de bereidheid van de baasjes om de dure behandeling te betalen een grote rol.

Ons land heeft geen bestralingsapparaat dat diepgelegen tumoren van gezelschapsdieren kan bereiken.

Schenking
Volgens internist-oncoloog E. Teske aan de diergeneeskundefaculteit van Utrecht is er gewoonweg geen geld om zo’n apparaat aan te schaffen.
„Dat kost zeker tussen de 2 en 3 miljoen euro en dat hebben wij niet. In ons omringende landen zijn ongeveer vier van dergelijke apparaten. Een kliniek in Zürich heeft hiervoor bijvoorbeeld een schenking gekregen van een particulier”, vertelt Teske.

Volgens de dierenoncoloog is het merendeel van de tumoren bij huisdieren prima te behandelen met chirurgie of chemotherapie.
Van de ongeveer 110.000 huisdieren die jaarlijks kanker krijgen, kan ongeveer 30 procent sowieso niet worden behandeld.

Het grootste deel van de overgebleven zieke honden en katten kan worden geholpen met een operatie.
„Dan blijven er nog enkele honderden over die iets hebben aan bestraling.
We hebben berekend dat 2 tot 5 procent van de baasjes de behandeling ook willen aangaan.
Het blijkt dat de mening van de dierenarts ook vaak van invloed is.
Als hij of zij gelooft in de mogelijkheden, gaan de eigenaars vaak hierin mee.
Dat bleek ook toen de chemotherapie bij gezelschapsdieren nog in een ontwikkelingsfase was”, aldus Teske.

Pijnbestrijding
Volgens de oncoloog komen de kosten van een behandeling op ongeveer 2500 euro.
Radiotherapie alleen voor pijnbestrijding is veel goedkoper.

In brieven aan fractievoorzitters en aan diergeneeskunde- instanties doet Hagenaar J. de Blaey een noodkreet om snel in ons land bestralingsapparatuur aan te schaffen.

Enkele weken geleden overleed zijn 12-jarige airdale terriër Bor aan een bottumor. Volgens De Blaey had het dier met bestraling nog langer kunnen leven.
„Maar ik was aangewezen op een kliniek in Zuid- Duitsland of Zwitserland. Ik wilde mijn doodzieke hond die lange reis besparen. Ik hoop toch dat er in Nederland snel een mogelijkheid komt zodat andere dieren wel gered kunnen worden”, aldus De Blaey.