dierennieuwsonline

< Wat Wilt U Weten?

Huisdieren hebben een helende werking op mensen.

Omroep Max met doorlink naar uitzending


Uitzending gemist?? Klik hier...
en dan op deze aflevering (vanaf minuut 12.30.00)  

Huisdieren hebben een helende werking op mensen - een huisdier hebben is gezond. 
Een trouw makkertje waar je dag in, dag uit met liefde voor kunt zorgen.
Het is zelfs wetenschappelijk bewezen dat mensen zich geestelijk en lichamelijk prettiger voelen als ze een huisdier hebben.
Een huisdier zorgt er ook voor dat je in beweging blijft. Bovendien geven dieren afleiding, waardoor de aandacht van eigen pijntjes en kwalen afnemen.
Ze zorgen blijkbaar voor de basisbehoeften van een mens: liefde geven, strelen, knuffelen en aaien - 'het dier luistert tenminste'. 
Ouderen met een huisdier hebben een betere fysieke conditie en dat niet alleen maar omdat ze meer beweging krijgen door de zorg voor het dier - een huisdier geeft zin aan het leven
 
Actie&reactie
Reacties over ouderen tijdens bezoek met een hond
•  ze komen meer ontspannen over
•  ze komen in beweging: men wil het dier strelen of het iets lekkers toestoppen;
•  ze komen gemakkelijker tot een gesprek;
•  ze zijn rustiger 
 
Dieren – zowel honden als  katten – zijn bijzonder geschikt als ‘therapeutisch medium’. 
Het dier leeft mee en voelt dingen aan. De hond bijvoorbeeld kan zich goed aan elke situatie aanpassen, hij zoekt contact en communiceert door middel van zijn mimiek en lichaamstaal met mensen.
Het is de hond of kat om het even wat de mens over zichzelf denkt of wat anderen over hem denken.

Gezonder door een dier
Onderzoek laat zien dat patiënten die met behulp van een therapiehond behandeld worden, beter reageren op hun medicijnen.
Bovendien daalt hun bloeddruk en verbetert hun hartslag, een verhoogde endorfineproductie is aantoonbaar: het lichaam wordt aangespoord tot verbetering van de motorische en geestelijke capaciteiten. 
Een van de allerbelangrijkste veranderingen in het lichaam is het opheffen van depressiviteit. Gebleken is, dat een patiënt minder slaapmiddelen en beduidend minder rustgevende tabletten nodig heeft wanneer bij de therapie een dier wordt ingezet.

Kinderen
Maar ook bij kinderen werkt de aanwezigheid van een hond of kat bloeddrukverlagend en stressverminderend.
Bij testen waarbij kinderen luid moesten voorlezen bleek dat de bloeddruk en hartfrequentie van de kinderen die een hond of kat bij zich hadden beduidend lager waren dan bij de groep kinderen zonder therapiedier.

Handicap
De positieve levensinstelling van mensen met een handicap die een hulphond bezitten is verbluffend positiever dan die van gehandicapten zonder een hulphond. 
Opvallend tijdens een Hongaars onderzoek is dat het percentage zelfmoorden onder visueel gehandicapten zonder hulphond hoog blijkt , terwijl er nog nooit een zelfmoord is gepleegd onder visueel gehandicapten mét een hulphond!!
De hond motiveert visueel beperkten tot geestelijke en lichamelijke activiteit, alleen al het wandelen met een hond kan een gevoel geven van : ‘Ik kan dat ook, ik doe mee, ik hoor erbij!’ 
 
Wat zegt de wetenschap over de positieve gevolgen van huisdieren voor mensen.
Dieren dragen bij aan de psychische en fysische gezondheid van de mens, het aaien en aanraken van een dier bezorgt een gevoel van zekerheid, kameraadschap, intimiteit en continuïteit. Men gaat ervan uit dat dieren de aandacht op zich vestigen en daarmee voor afleiding zorgen, waardoor zij mensen meteen in een toestand van ontspanning brengen.

Betere kansen met een huisdier Het blijkt dat hartinfarctpatiënten die een hond bezitten, een hogere overlevingskans hebben dan een vergelijkbare groep patiënten zonder hond of kat.
Men dacht dat sociale factoren daaraan schuldig konden zijn, vooral de intensiteit en frequentie van sociale contacten met andere mensen zouden een belangrijke invloed kunnen hebben op het genezingsproces, maar daarmee liet zich echter niet alles verklaren!
Na 12 maanden computeranalyse stond vast: patiënten met honden of katten beschikken over significante betere overlevingskansen. 
Een vast gegeven: aaien kalmeert niet alleen het dier (de hartslag kan zich halveren), maar ook de persoon die aait.

Samenvattend:
Concreet wordt waargenomen bij oudere mensen en bij Alzheimerpatiënten:
* Lagere bloeddruk en cholesterolgehalte, dus minder hart- en vaatziekten. De pure aanwezigheid van een dier is vaak voldoende om ons tot rust te laten komen. Deze ontspanning is te meten door de verlaagde polsslag en bloeddruk en komt overeen met een zoutarm dieet of het laten staan van alcohol.  Het aaien van een huisdier of simpelweg het kijken naar de vissen in een aquarium helpt de mens zich te ontspannen.
* Het kan helpen astmarisico´s te verminderen of het verlies van een levenspartner te verwerken.
* Ouderen gaan minder naar huisarts/gebruiken minder medicijnen
* Alzheimerpatiënten kunnen zich beter concentreren, humeur beter, minder gedragsproblemen.
* Honden of katten helpen het geheugen te trainen. Patiënten die problemen hebben met het zogenaamde korte geheugen, kunnen vaak wel de naam van het bezoekdier herinneren, maar hebben moeite met de namen van het verplegend personeel
* Het zich minder eenzaam voelen/zich weer belangrijk voelen.
* Dus…voor alle mensen geldt: het samenleven met honden en katten heeft een positief effect op de bloedsomloop. Zij brengen mensen aan het lachen wat op zich al een genezende werking heeft. Ze dwingen ons tot non verbale communicatie en geven toestemming tot regressie (teruggaan in een kinderlijk gedragspatroon). Daarom kunnen zij een beetje ‘kinderlijk geluk’ terugbrengen in iedere persoon.
 
Vraag: waar zou dit door komen?
Puur de fysieke aanwezigheid of zijn er bepaalde stoffen die afgescheiden worden door het dier zoals de feromonen?
Hierover in een ander artikel meer.


De belangrijkste uitkomsten van een congres in 2004 in Glasgow

Schoolverzuim
 
Onderzoek toont aan dat kinderen uit gezinnen waar een huisdier aanwezig is minder vaak ziek zijn, sterker nog kinderen met huisdieren waren gemiddeld drie weken langer per jaar op school,een significant verschil met de kinderen zonder huisdieren. 
Maar ook bleek dat het mogelijk ontwikkelen van astma en allergieën veel lager lag.  Dat is inderdaad opmerkelijk te noemen, omdat bij deze kinderen de aanwezige huisdieren meestal het ‘veld’ moeten ruimen. 

Huisartsenbezoek 
Het is aangetoond dat over een periode van vijf jaar eigenaren van huisdieren gemiddeld 20% minder vaak naar de huisarts gaan.

Katten&Mensen
 
Katten hebben veel invloed op het welzijn van zowel kinderen, volwassenen en ouderen. 
De groep onderzochte kinderen van 13 jaar en jonger gaf voor 80% aan dat hun kat hen hielp bij het beter omgaan met familie en vrienden.  Het blijkt dat ze liever over hun gevoelens met hun kat ‘praten’ dan met de ouders of een vriendje. Bijna 90% van deze groep zag hun kat als ‘hartsvriend’ .

Volwassenen 
Bij de groep ondervraagde volwassenen gaf bijna de helft aan dat ze beter sliepen als hun kat op bed lag dan wanneer de partner er lag!!
Bovendien werd eventuele slechte adem van de kat lang zo erg niet gevonden als slechte adem van de partner. Een ander opmerkelijk feit was dat  bleek dat eigenaren van katten het prima vonden als de kat ’s nachts het meeste beddengoed inpikte, maar ze dat van hun partner niet zouden accepteren.
Ouderen 
Onderzoek onder ouderen gaf aan dat een kat bij maar liefst 82% hen hielp bij het omgaan met stress en 62% met de gevoelens van eenzaamheid.
Tevens bleek dat ruim driekwart van de ouderen hun diepste gevoelens liever met de kat dan met de partner of vriend deelde.

Verplegend personeel
 
Hier bleek dat even contact hebben met een dier op de werkvloer dezelfde stressreductie had als een pauze van 20 minuten Het verplegend personeel voelt zich relaxter, omdat het dier alleen geaaid wilde worden en verder geen beroep deed op hun zorgfunctie.  Bij het onderzoek is gebruik gemaakt van honden:’ waar hond staat kun je ook kat invullen, werken met honden in een testfase is nu eenmaal makkelijker, vandaar….en tja, daar kan ik me iets bij voorstellen!

Conclusie

De invloed van dieren beperkt zich niet tot één groep mensen.
We kunnen rustig stellen dat gezien de uitkomsten van de onderzoeken, bevestigen dat veel mensen baat  hebben bij de omgang met dieren en dat de invloed van dieren op mensen veel omvattender is dan tot nu toe werd aangenomen.