dierennieuwsonline

< Nieuws VOGELGRIEP

Nieuws BLAUWTONG

Meer informatie: www.minlnv.nl en www.knmvd.nl


www.minlnv.nl

1-8-2007
Zoals u uit de pers heeft kunnen vernemen, is het aantal gevallen van bluetongue in Nederland opgelopen tot 23. Dit heeft tot gevolg gehad dat het 20-kilometer gebied gisteren iets is uitgebreid.

Zojuist is bekend gemaakt dat België, Duitsland, Frankrijk, Luxemburg en Nederland  hernieuwde afspraken hebben gemaakt over de vervoersbewegingen tussen deze vijf landen.
De nieuwe afspraken dienen om de vervoersbewegingen tussen de landen waar het bluetonguevirus voorkomt te vereenvoudigen en de mogelijkheden voor transport van herkauwers tussen deze landen te verruimen. De versoepelingen zijn vandaag om 12:00 uur ingegaan.


Bluetongvrije- en knuttenvrijeperiode voorbij
30-03-2007
Minister Verburg van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft vandaag besloten om de Regeling beperkingsgebieden bluetongue 2006 aan te scherpen. Zij heeft hiertoe besloten omdat de afgelopen week meer dan 10 knutten zijn gevangen> lees verder

30-12-2006
Op 30 december 2006 is de knuttenvrije periode gestart. Deze periode start omdat de maximum temperatuur op drie plaatsen in Nederland gedurende twee weken onder de 10 graden is geweest. 60 dagen na de knuttenvrije periode start de bluetonguevrije periode.
Dieren die van de 20 km zone naar de rest van Nederland zijn vervoerd mochten alleen, al dan niet via een ander bedrijf, naar het slachthuis. Deze beperking is ingetrokken.
Voor dieren die in de knuttenvrije periode geboren zijn, is niet langer een test noodzakelijk voor afvoer uit de 20 km zone. Dieren die wel getest moeten worden voor vervoer kunnen na 28 dagen serologisch getest worden. Deze test is sneller en er goedkoper dan de gebruikelijke PCR test.

De knuttenvrije periode kan ingaan als de maximum temperatuur lager dan 10 graden gedurende twee weken is of de maximum temperatuur lager dan 10 graden gedurende één week + 3 nachten vorst en er minder dan 10 knutten per val per nacht zijn gevangen.
De periode wordt per lidstaat afgekondigd voor het gehele bluetonguegebied. De temperatuur is in Vlissingen, De Bilt en Maastricht gemeten.
Het virus dat bluetongue veroorzaakt, het zogenaamde Orbivirus, wordt overgebracht door de steek van bepaalde insectensoorten (zogenaamde knutten of culicoides). Herkauwers kunnen elkaar onderling niet besmetten. Het insect brengt het virus over door eerst een besmette en later een onbesmette herkauwer te steken.

29-12-2006
De knuttenvrije periode is op zaterdag 30 december ingegaan. Deze periode start omdat de maximum temperatuur op drie plaatsen in Nederland gedurende twee weken onder de tien graden is geweest. Zestig dagen na de knuttenvrije periode start de bluetonguevrije periode.

18-12-2006
Uitbreiding 20-kilometergebied Zuid-Nederland bluetongue - Enschede
Op een bedrijf in Enschede is verspreiding van het bluetonguevirus geconstateerd. Minister Veerman van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft daarom besloten tot uitbreiding van het 20-kilometergebied Zuid-Nederland. De belangrijkste maatregelen in het 20-kilometergebied zijn:

Herkauwers (schapen, koeien, geiten) en hun stallen moeten worden behandeld met insecticiden.
Ook als de dieren buiten zijn, is behandeling van de herkauwers met insecticiden verplicht.
Vervoer van herkauwers binnen het 20-km-gebied naar een ander bedrijf of een slachthuis in het gebied is toegestaan.
Voor individuele dieren waarbij bluetongue officieel is vastgesteld, gelden de maatregelen zoals die zijn vermeld in de brief die de VWA aan betrokken veehouders heeft gestuurd.
Voor het vervoer van herkauwers van het 20-km-gebied naar de rest van Nederland en de beperkingsgebieden in de andere lidstaten is het toegestaan de dieren naar een slachterij te vervoeren of de dieren na onder andere een bloedtest en een verklaring naar een ander bedrijf te vervoeren.

12-12-2006
Blauwtongvirus breidt zich uit. De dierziekte blauwtong is veel hardnekkiger dan tot nu toe werd aangenomen.
Ondanks de lagere temperaturen verspreidt het virus zich nog steeds in Nederland en andere EU-landen.
Verwacht werd dat de kou het vliegje dat de ziekte overbrengt, zou nekken.
De EU telde ongeveer 600 nieuw getroffen boerderijen tussen half november en afgelopen vrijdag.
De totaalstand dit jaar steeg daardoor naar 2200 veehouderijen met blauwtong.
In Nederland is het aantal boerderijen met blauwtong in een maand gestegen van 426 naar 447, zo blijkt uit een overzicht van de Europese Commissie dat gisteren bekend werd gemaakt.

Door de ziekte raken hoofdzakelijk schapen en koeien van slag.
Een deel van de veestapel sterft eraan.
Landbouworganisatie LTO-Nederland zei vorige maand te vrezen voor de export van schapen en geiten als de blauwtong niet uit Nederland verdwijnt.

 

Uitbreiding 20-kilometergebied Zuid-Nederland bluetongue

16-11-2006
Op een bedrijf in Vorden (Gelderland) is verspreiding van het bluetonguevirus geconstateerd.
Minister Veerman van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft daarom besloten tot uitbreiding van het 20-kilometergebied Zuid-Nederland. De belangrijkste maatregelen in het 20-kilometergebied zijn:

Herkauwers (schapen, koeien, geiten) en hun stallen moeten worden behandeld met insecticiden. Ook als de dieren buiten zijn, is behandeling van de herkauwers met insecticiden verplicht.
Vervoer van herkauwers binnen het 20-km-gebied naar een ander bedrijf of een slachthuis in het gebied is toegestaan. Voor individuele dieren waarbij bluetongue officieel is vastgesteld, gelden de maatregelen zoals die zijn vermeld in de brief die de VWA aan betrokken veehouders heeft gestuurd.
Voor het vervoer van herkauwers van het 20-km-gebied naar de rest van Nederland en de beperkingsgebieden in de andere lidstaten is het toegestaan de dieren naar een slachterij te vervoeren of de dieren na onder andere een bloedtest en een verklaring naar een ander bedrijf te vervoeren.
In totaal zijn er 434 besmettingen.

 

 

BLAUWTONG in de schapensector

Blauwtong grote bedreiging voortbestaan schapensector

De dierziekte , breidt zich gestaag uit.

Sinds het virus op 17 augustus voor het eerst werd ontdekt bij een paar schapen in Limburg, heeft de ziekte zich verspreid over 426 veebedrijven.

Blauwtong is niet gevaarlijk voor mensen, maar vormt inmiddels wel een enorme bedreiging voor de schapensector in Nederland.

„Als dit zo doorgaat, dan betekent dat het einde van de schapensector”, stelde Siem Jan Schenk, voorzitter veehouderij van Landen Tuinbouworganisatie Nederland gisteren.

Blauwtong houdt zich tot nu toe vooral op in het zuiden van Nederland. Het wordt overgedragen door ’knutten’: bloedzuigende en stekende insecten.

De virusziekte veroorzaakt hoge koorts en ontstoken lippen, tong, oren en oogleden bij schapen, geiten, koeien en andere herkauwers.

Het virus dat in Nederland is aangetroffen, is relatief mild: slechts 1 tot 2% van de schapen gaat eraan dood, de rest wordt weer beter.

Om de ziekte in te dammen, zijn veel maatregelen genomen.

Zo mogen de schapen niet meer worden geëxporteerd naar het buitenland, op één gebied in NoordoostFrankrijk na.

Nederland heeft zo’n 4500 schapenhouders.

Per jaar worden 500.000 dieren naar Spanje en Frankrijk geexporteerd.

„De dieren zijn al met € 20.- tot € 30.- in waarde gedaald”, aldus Schenk.

Naast inkomstenverlies zijn er nog de extra onkosten.

De bestrijdings- en monitoringskosten lopen flink in de papieren.

Pas als er twee jaar lang geen besmettingen zijn, is het gebied virusvrij.

Dat duurt veel te lang, aldus Schenk, vooral omdat er nog veel onzekerheid heerst wat de bestrijding betreft.

Dieren inenten tegen blauwtong zou kunnen, maar „het huidige vaccin tegen de ziekte is niet goed genoeg daarvoor”, aldus viroloog Ab Osterhaus.

Schenk pleit er dan ook voor om de maatregelen aan te passen aan de situatie.

„Als de knut niet meer wordt gevangen, dan is die ziekte er ook niet meer. Dan kun je de maatregelen opheffen in plaats van nog eens twee jaar te wachten. Want als dat gebeurt, is dat het einde van de schapensector.”


Bestanden:
a_Geit.gif16.5 K