dierennieuwsonline

< Mosquito Magnet Defender - De LAMP

Nieuws VOGELGRIEP

Ophokplicht voor commerciële pluimveehouderij gaat vandaag 5 juli om 14.00 uur in


De Telegraaf

Ophokplicht commerciële pluimveehouderij

LNV heeft zojuist bericht dat de in Noordoost Frankrijk gevonden zwanen inderdaad met H5N1 zijn besmet. Het betreft 3 zwanen in de gemeente Assenoncourt, ongeveer 40 km ten oosten van Nancy. Ook bij het geval in Thüringen (Kelbra, ca. 80 km ten westen van Leipzig) is H5N1 bevestigd.

Met de bevindingen in Frankrijk is het virus nu redelijk dichtbij ons land. Dit is voor het ministerie van LNV aanleidingen om met ingang van vandaag donderdag 5 juli 2007 om 14.00 uur een ophokplicht in te stellen voor de commerciële pluimveehouderij. Deze plicht geldt niet voor dieren die gevaccineerd zijn tegen vogelgriep. Voor de houders die hobbymatig pluimvee houden zal een advies tot afschermen/ophokken worden afgegeven.

Wij willen een ieder oproepen alert te zijn op mogelijke gevallen van vogelgriep en alle noodzakelijke hygiënemaatregelen in acht te nemen.


Afschermplicht kippen geschrapt

 
DEN HAAG, zaterdag 14 april 2007
       Vanaf morgen hoeven commerciële pluimveehouders hun dieren niet meer af te schermen. De afschermplicht die sinds 7 maart gold, is dan van de baan.
        Er zijn geen besmettingen met het vogelgriepvirus geweest. De vogeltrek is bovendien over zijn piek heen, aldus het ministerie van Landbouw.
       Volgens het ministerie is de H5N1-variant van het vogelgriepvirus, die ook gevaarlijk is voor mensen, sinds vorig jaar zomer niet meer bij wilde vogels in Europa aangetroffen.

Naar aanleiding van signalen uit de praktijk, heeft het ministerie van LNV haar website met het oog op de actualiteit rond vogelgriep aangepast.
>>DOORLINK DIERENBESCHERMING - DOSSIER VOGELPEST:  Informatie voor hobbydierhouders.MEER NIEUWS over de VOGELGRIEP uit de NIEUWSBLADEN:

OPHOKPLICHT PLUIMVEE (4-1-2007)

       Voor alle pluimvee in ons land geldt per direct een ophokplicht. Daartoe heeft het ministerie van Landbouw in Den Haag gisteren besloten na de plotselinge uitbraak van vogelgriep op een kalkoenenboerderij in de Oost-Engelse plaats Holton.

De ophokplicht houdt in dat onder meer kippen, kalkoenen en ganzen die niet zijn ingeënt tegen vogelgriep voorlopig in afgeschermde hokken moeten blijven.

De maatregel geldt zowel voor boeren als voor particulieren.
 
 
Fatale variant ziekte duikt op in Engeland - Vrees voor uitbraak vogelgriep

       De Nederlandse pluimveesector staat op scherp na de plotselinge uitbraak van vogelgriep op een kalkoenenboerderij in de Oost-Engelse plaats Holton.
        „Je wordt direct ongerust. Holton ligt bij de kust. Alleen de Noordzee zit er nog tussen”, zegt een bezorgde Jan Wolleswinkel, voorzitter van de Nederlandse Organisatie van Pluimveehouders.
       Op de kalkoenenboerderij in Holton, gelegen in het graafschap Suffolk, heeft de vogelgriep in de dodelijke variant H5N1 toegeslagen. Zeker 2600 van de circa 160.000 kalkoenen op de boerderij zijn eraan gestorven. De overige kalkoenen worden uit voorzorg geslacht.
              De Engelse autoriteiten benadrukken dat de uitbraak naar verwachting beperkt blijft tot de kalkoenenboerderij in Holton. Vermoedelijk is de ziekte overgebracht door een wilde vogel. Omdat de besmette kalkoenen op de boerderij nog maar twee weken oud zijn, is de kans erg klein dat het vogelgriepvirus zich heeft verspreid naar andere pluimveebedrijven in de regio, aldus een woordvoerder van de Engelse autoriteiten.
        Niettemin vindt Wolleswinkel het verstandig dat in Nederland per direct een ophokplicht is afgekondigd. Ook de productschappen Vee, Vlees en Eieren hadden het ministerie van Landbouw daartoe gisteren al opgeroepen.
       Een zegsman van het ministerie laat weten dat het departement met de vogeltrek in het vooruitzicht al bezig was met het opstarten van voorzorgsmaatregelen. Nu de verontrustende berichten uit Engeland over de vogelgriep binnenkwamen, vond minister Veerman (Landbouw) het verstandig versneld de ophokplicht in te voeren.
       De vogeltrek komt normaliter eind februari, begin maart op gang.
       
Uitwerpselen
        Het ophokken van onder meer kippen, kalkoenen en ganzen moet voorkomen dat het vogelgriepvirus zich via uitwerpselen van trekvogels verspreidt naar Nederland. Controleurs van de Algemene Inspectiedienst gaan met ingang van vandaag op pad om de naleving van de maatregel te controleren bij boeren en particulieren.
       Ook worden alle transportwagens die pluimvee of broedeieren uit Engeland vervoeren, dubbel gereinigd.

 

 

 

Onderzoek: Virus kan zich snel verspreiden
(31-12-2007)

Ook vogelgriep bij kleine zwaan

door Ina Eggink

Wilde vogels hebben wel degelijk last van lichte vormen van vogelgriep. Ze vertrekken een maand later uit Nederland voor de vogeltrek dan gezonde dieren, ze eten minder snel en vliegen bovendien kortere etappes.
        Door de tragere trek komen de zieke vogels met veel meer andere vogels in aanraking.
Zo verspreidt het griepvirus zich mogelijk sneller dan eerder was gedacht.
              Dat blijkt uit onderzoek van wetenschappers van het Nederlands Instituut voor Ecologie en de afdeling Virologie van het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam.
        De onderzoekers noemen de resultaten van de studie buitengewoon verrassend.
 „Eigenlijk zouden wilde vogels geen last horen te hebben van de lichte virusvormen, maar sinds ons onderzoek denkt de wetenschap daar wel anders over”, aldus onderzoeksleider dr. Jan van Gils.
       Tijdens het onderzoek werd gekeken naar de kleine zwaan, die broedt in Noord-Rusland en overwintert in West-Europa.
In totaal werden 25 zwanen bekeken.
Twaalf van hen kregen een gps-halsband waardoor de trekgegevens draadloos uitgelezen konden worden. Van de twaalf vogels hadden er twee vogelgriep van de ongevaarlijke typen H6N2 en H6N8.
       
Voedsel
              „De twee zieke vogels vertoonden op vijf vlakken heel ander gedrag dan de gezonde soortgenoten. Ze vertrokken pas eind januari voor de trek, terwijl gezonde vogels al eind december op de wieken gingen.
Gezonde dieren vliegen makkelijk 250 kilometer naar de volgende tussenstop, maar de zieke dieren slechts 35 km.
       Ze nemen per uur minder happen voedsel en vetten daardoor minder snel op. Ook hun spijsvertering is verstoord.
De zieke zwanen hebben duidelijk last van de besmetting met de lichte griep”, zegt Van Gils, die erkent dat het onderzoek slechts twee zieke zwanen betrof. „De resultaten zijn echter zo eenduidig, dat we ze niet in twijfel trekken.”
       Het virus is niet gevaarlijk voor mensen. Meer kennis over de licht ziekteverwekkende vogelgriepvirussen is volgens Van Gils echter erg belangrijk.
       „Deze virustypen vormden tot nu toe altijd de bron voor dodelijke grieppandemieën, zoals de Spaanse griep.
De niet-dodelijke griepvirussen kunnen door wilde vogels ver worden verspreid omdat de dieren er niet dood aan gaan.
Ze kunnen dus relatief veel gezonde vogels besmetten.
Pas na vermenging met menselijke griepvirussen kan een voor de mens nieuw dodelijk griepvirus ontstaan.”
 
 

Brussel 31-12-2006

Brussel beperkt de invoer van vogels die in gevangenschap zijn opgegroeid naar landen van de Europese Unie. Nog slechts enkele gebieden mogen zulke vogels als papegaaien en ara's naar de EU uitvoeren.

Deze landen hebben aangetoond dat ze goed omgaan met dierenwelzijn, aldus Europees Commissaris Markos Kyprianou (gezondheid) vandaag.

De maatregel moet ook de verspreiding van vogelgriep beperken. Het vogelgriepvirus H5N1 heeft wereldwijd al 157 mensen het leven gekost. Vogels die zomaar in het wild zijn gevangen mogen niet meer in de EU worden ingevoerd. De maatregel gaat 1 juli 2007 in.

 

 

 

VOGELGRIEP
Kip vanaf vandaag weer naar buiten

BRUSSEL, 21-11-2006
De ophokplicht voor Nederlands pluimvee wordt al per vandaag opgeschort, totdat de trekvogels in het voorjaar weer terugkeren.
Op dit moment is het gevaar van besmetting met het vogelgriepvirus te klein om deze zware maatregel nog langer te rechtvaardigen, aldus minister Veerman (Landbouw) gisteren in Brussel.