dierennieuwsonline

< Hondenfokker krijgt keurmerk

HONDENGEDRAGSPRAKTIJK VELUWE -IJSSELSTREEK

Gedragstherapie voor honden: iets voor u?


www.problemenmethonden.nl

Gedragstherapie voor honden:  iets voor u?

U zult zich misschien even achter de oren krabben bij het lezen van deze aanhef.
Maar meer dan het begeleiden van iemand die een probleem heeft met zijn hond, is het niet.
Iedereen gaat tegenwoordig met zijn hond naar de dierenarts, velen gaan ook naar de hondenschool.
En steeds meer mensen vinden de weg naar iemand die hen met hun specifieke probleem helpt: een gedragstherapeut of gedragsbegeleider.
Een gecertificeerd gedragstherapeut is iemand die zich gespecialiseerd heeft in het gedrag van honden en daarin een speciale opleiding heeft gevolgd.
Het zijn zelfstandig werkende mensen die, zo nodig in overleg met uw dierenarts, u met uw hond een advies en begeleiding op maat bieden.

Enkele voorbeelden van problemen die u met uw hond(en) kunt hebben zijn:
• agressie (bijten, grommen) naar mensen, naar honden, naar uzelf;
• niet alleen kunnen zijn;
• over-activiteit;
• angst (voor mensen, andere dieren, dingen, geluiden);
• vernielen;
• enzovoort.

Omdat verschillende vormen van probleemgedrag ook een fysieke oorzaak kunnen hebben, wordt er bij twijfel altijd contact opgenomen met uw dierenarts.
In mijn praktijk ga ik ervan uit dat bij (bijna) elk probleem een verstoorde relatie tussen eigenaar en hond speelt. De eerste stap is dan ook, na het stellen van de diagnose en het opstellen en bespreken van een behandelplan, die relatie weer op een zo optimaal mogelijk peil te brengen. In de meeste gevallen kan na gemiddeld twee weken het eigenlijke probleem aangepakt worden. De hele begeleiding duurt zes sessies van gemiddeld twee uur per week; de dagen en tijden bespreken we per keer.
Heeft u een probleem met uw hond en wilt u daar vanaf? Neem dan contact op. Bijna 90% van de gevallen waar mijn hulp is ingeschakeld is opgelost of op z’n minst hanteerbaar gemaakt.

Voor meer informatie:
HONDENGEDRAGSPRAKTIJK VELUWE-IJSSELSTREEK
Anne-Marijke Koier
telefoon: 0571-261463 / 06-51536482
email: hondengedragspraktijk@gmail.com
www.problemenmethonden.nl.