dierennieuwsonline

< DIERENVERZEKERINGEN

De Nederlandse koe blijft in de wei.

Campagne voeren heeft succes gehad


KOEIEN BLIJVEN IN WEI

De Telegraaf 8-7-2008

Uit onderzoek van de Universiteit Wageningen is gebleken dat vrijwel alle boeren die dit jaar een nieuwe stal bouwden, gekozen hebben om hun koeien in de wei te laten.
De uitslag van het onderzoek verraste dierenwelzijnsorganisatie Wakker Dier.
„Elk jaar daalde het aantal koeien dat in de wei kon grazen.
Dit onderzoek laat zien dat deze trend aan zijn einde is gekomen”, stelt woordvoerder Sjoerd van der Wouw.
Vooral doordat Friesland Foods en Campina vorig jaar besloten een speciale vorm van ’weidemelk’ in te voeren, is de ’beweiding’ in stand gehouden.
„Toch moet er nog meer gebeuren. Om het voor boeren lonend te maken weidemelk te produceren moet er meer compensatie voor deze soort melk komen”, vult Van der Wouw aan.
Ook pleit hij voor het invoeren van weidekaas.
Lange tijd leek de koe uit het Nederlandse landschap te verdwijnen.
Waar in 1992 slechts 5 procent van alle koeien op stal stond, was dat in 2007 al opgelopen tot maar liefst 20 procent.
Van der Wouwer: „Sinds 2001 zijn wij daarom actief campagne gaan voeren om de opstalling een halt toe te roepen, en nu blijkt dus met succes.”