Kattentherapie?

Kattentherapie?
Wat is dat nou weer, zult u zich afvragen. Kan een kat daar wat mee dan?

De therapievorm waarmee gewerkt is gedragstherapie.
Katten zijn intelligente dieren die al twintig miljoen jaar (al lang voor er ook maar een Neanderthaler rond liep) op aarde hebben weten stand te houden.
Daar moet je heel wat voor in huis hebben.
Een kat heeft een fantastisch communicatiesysteem ontwikkeld om o.a. via geur met andere katten te communiceren.

Geur verspreidt een kat o.a. door te sproeien.
Dit is normaal kattengedrag en heeft zijn positieve effect voor de kat al lang bewezen, maar op het moment dat de kat bij u in huis gaat sproeien vindt u het ongewenst gedrag.
Dat de kat dit niet ongewenst vindt, is meer dan logisch.
De kat probeert via die geur een boodschap over te brengen.
Maar u kunt niet ruiken wat de kat wil zeggen.
Hoe komt u er dan achter waarom de kat sproeit?

Zoals wel bekend, is er verschil tussen plassen en sproeien.
Dat poezen net zo vaak sproeien als katers is minder bekend.
Maar ook al is sproeien natuurlijk gedrag van de kat, het is zeker ongewenst in een woonhuis.
De vraag is dan ook: hoe kan het gedrag van de kat dusdanig worden bijgestuurd, dat deze nog wel kat-eigen gedrag kan vertonen, maar het voor de baasjes ook nog uit te houden is.?

Bij kattengedragstherapie wordt nauwkeurig gekeken naar de specifieke situatie van die kat, zodat er een advies op maat kan worden gegeven.
Het is wel van belang om eerst na te gaan of de kat geen onderliggende ziekte heeft die dit ongewenste gedrag (voor de mens dan) veroorzaakt.
Vaak zijn het dan ook de dierenartsen die de kat eerst op het spreekuur hebben gekregen met de klacht dat de kat onzindelijk is.
Zij kunnen constateren dat het hier om stress kan gaan, of dat het een ander gedragsprobleem is. Dierenartsen zullen dan doorverwijzen naar een gedragstherapeut voor katten.

Er zijn echter ook gedragstherapeuten voor de hond, papagaai, paard en konijn.
Een gedragstherapeut is dus een specialist als het gaat om het gedrag, de medische kant van de klacht hoort echter bij de dierenarts thuis.
Gelukkig is er in Nederland bij wet geregeld dat alleen dierenartsen mogen dokteren aan dieren.
Ieder zijn specialisme dus.

Gedragstherapie is in Nederland door Tinley bekend geworden.
Tinley is een gerenommeerd instituut, bekend bij zowel het grote publiek als bij de deskundigen en dierenartsen.
Een is dan ook gebaseerd op wetenschappelijke feiten.
En er wordt gewerkt aan de hand van een protocol voor differtiaal-diagnose.
Dit klinkt simpel, maar in de praktijk ligt het meestal minder simpel.

Laatst hadden we een kat in therapie bij wie vijf verschillende gedragsproblemen tegelijkertijd speelde. Dat ontrafel je dan, kijkt welke het eerst behandeld moet worden, en dan geef je de diagnose en de ingezette therapie moet altijd door de betreffende dierenarts gegeven worden.

Het ongewenste sproeigedrag.

De oorzaak van sproeigedrag kan divers zijn.
Aan de hand van een zeer uitgebreide anamnese lopen we alle mogelijke oorzaken na.
De therapie wordt in een persoonlijk consult uitgebreid toegelicht.
Er is echter ook een telefonisch consult mogelijk.

Niet alleen de therapie kost geld, maar ook de adviezen brengen soms nog extra kosten met zich mee.

* Soms stel we voor om aanvullend onderzoek te laten doen door de dierenarts.
Een andere keer kan het voorstel zijn om met de dierenarts te overleggen over het gebruik van medicatie.
* Soms adviseren we om bepaalde artikelen te kopen.
* Andere keren adviseren we bepaalde gedragsveranderingen, die dan niet zozeer geld, maar wel inzet en moeite gaan kosten.

Er zijn veel adviezen mogelijk, het ligt er maar net aan wat in dat specifieke geval aan de hand is.

Voor elke therapie geldt, dat deze zonder inzet en motivatie weinig effect zal hebben.
De kat wil gerust wel meewerken, als men maar leert hoe de kat zover te krijgen.
Bij sproeigedrag geven we ook advies over het schoonmaken van de sproeiplek, want daar is nogal wat misverstand over.
Sommige mensen verwachten echter dat we bij het horen van het probleem (in dit geval bijv. een kater die tegen de bank sproeit) direct kunnen zeggen hoe het opgelost moet worden.
Als het zo simpel lag, was er geen serieuze opleiding voor nodig.

Er dient met alle factoren rekening gehouden worden, voordat tot een goed advies gekomen kan worden.

Hoe meer katten per vierkante meter, des te meer problemen je kunt verwachten op het gebied van gedrag.
Maar het gedrag en de gezondheid zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.
Door stress vermindert de werking van het immuunsysteem, wat de kans op ziekten en infecties verhoogd.
Voor de gezondheid van de kat is het dus erg belangrijk om het probleemgedrag te verhelpen. Katten laten het niet zo duidelijk merken als honden, als hun gezondheid verslechterd.
Het vertonen van problematisch gedrag kan dus indirect leiden tot gezondheidsproblemen.

Chronische stress is schadelijk voor mens en dier, dus ook voor de kat.
Sproeien kan met stress te maken hebben.
Hieruit blijkt dat het niet zo eenvoudig ligt als men zou denken, om gewoon een tip te geven ter bestrijding van sproeigedrag.
(Staand gericht naar achter plassen, vaak met trillende staart).
Als men serieus het probleem aan wil pakken, is het nodig om de zaak grondig te bestuderen. Tenslotte is elke kat uniek, maar ook elk baasje en elke situatie.

Voor meer informatie www.kattengedragstherapie.nl
U kunt ook bellen met 020- 422 83 42