KLEINE KOM FUNEST VOOR GOUDVIS

Tweehonderd liter water nodig om vrij te kunnen bewegen

Diertjes beter af in groep van tien

De goudvis is het meest populaire huisdier in Nederland; jaarlijks worden er vijf tot tien miljoen exemplaren verkocht.
Ze vrolijken menige huis- of slaapkamer op en ze fungeren vaak als decoratie in winkels en restaurants.
Zelfs als ziekenhuispatiënt is het mogelijk om een goudvis met kom te huren.
Het Twee- Steden-ziekenhuis in Tilburg heeft dit althans geïntroduceerd om (jonge) patiënten op te vrolijken.
De huurkommen worden gevuld met zogeheten sluierstaartjes.
Maar is de kleine, ronde vissenkom nog wel van deze tijd?
Verbod
De Partij voor de Dieren heeft eerder dit jaar een motie ingediend voor een verbod op de vissenkom.
Ook de stichting Vissenbescherming is faliekant tegen deze kleine behuizing en spreekt zelfs, bij monde van bioloog en hoofd van het Wilhelmina Aquarium in Stuttgart dr. Dieter Jauch, over ’gevangenissen’ en ’dierenmishandeling’.
Ook lezers spreken hun afschuw uit over de huurkommen in het Tilburgse ziekenhuis.
De gangbare, ronde goudvissenkom is veel te klein.
Deze kom bevat doorgaans slechts enkele liters water.
In een grote vissenkom zit in het beste geval 10 tot 15 liter water.
Veel te weinig voor een goudvis (van 15 tot 20 centimeter groot), die zo’n 200 liter water nodig heeft om zich vrij te kunnen bewegen.
Een vis, ook een goudvis, is erop gebouwd om flink te kunnen zwemmen.
In een kom kunnen ze alleen kleine rondjes draaien.
De kleine hoeveelheid water in een kom heeft verder als nadeel dat het water snel vervuilt, al gauw te warm wordt of te snel afkoelt. Ook een goed filter is zeker nodig.
Een ander minpunt is dat door de komvorm het wateroppervlak, dat direct met de lucht in contact komt, veel te klein is.
Daardoor dreigt voortdurend het zuurstofgehalte van het water te laag te worden.
Daarbij komt nog dat een goudvis vaak alleen wordt gehouden, terwijl het sociale dieren zijn, die volgens deskundigen in groepjes van tien moeten worden gehouden.
Als gevolg van deze slechte omstandigheden kunnen allerlei complicaties bij goudvissen optreden, met de dood tot gevolg.
Een veelvoorkomende aandoening bij een goudvissensoort als de sluierstaart is dat zij vanwege een te kleine behuizing kunnen komen bovendrijven.
Volgens dierenarts Herman Aa heeft de sluierstaart in een te kleine bak al zijn energie nodig om te overleven. Deze vis heeft een zwemblaas, een soort intern zwemvest, dat met lucht kan worden gevuld of geleegd.
„Deze vis moet af en toe een spurt kunnen maken om de stress te kunnen afschudden. In een kleine kom is dat niet mogelijk.”
Doperwten
Voor de sluierstaart is ook speciaal voer belangrijk.
Het moet compact zijn en niet te veel lucht bevatten, anders draagt dit bij tot het bovendrijven. Sommige eigenaren die kampen met een ’drijvende’ sluierstaart, hebben goede resultaten behaald met het voeren van doperwten.
       
Het pleidooi van de Partij voor de Dieren voor een komverbod heeft naast lacherige reacties in de media en bij politici nog geen effect gehad. Maar in Duitsland en in sommige Italiaanse steden zijn de vissenkommen wettelijk verboden.
Bij onze oosterburen geldt zelfs een wettelijke minimummaat van 80 x 40 centimeter voor de sluierstaarten.
„Maar dat is echt minimaal en op de lange termijn is eigenlijk alleen een aquarium van meer dan een meter goed genoeg”, aldus dierenarts Aa.
Goudvissen kunnen bij een goede verzorging wel 20 tot 40 jaar oud worden.
Naast goed voer zijn bewegingsruimte, een afwisselende omgeving en groepsvorming daarvoor onontbeerlijk. In hun enge kommen houden ze het echter vaker niet langer vol dan enkele dagen of weken.