KNALLEN

KNALLEN
‘Het geet dûr weer goed van langes met al dat geknal!’ ‘Nu al?’, zult u zeggen; wat een gebral!!
Inderdaad, de jongelui zijn weer bezig met rotjes en ander vuurwerk in de straat. Beseffen ze wat ze onze huisdieren aandoen ondanks al ons gepraat?
Wat kunnen wij dan doen dit zoveel mogelijk te voorkomen?
Kijk op de website bij ‘adviesbrieven’, onder ‘vuurwerk’, anders blijven we er alleen maar over dromen.