“leven lang leren”

04-05-2007

Onderzoek met belang voor de diergeneeskundige praktijk

In het Tijdschrift voor Diergeneeskunde van 15 maart jl. heeft u kunnen lezen over een onderzoek naar de manier waarop dierenartsen “een leven lang leren”. Alle dierenartsen waarvan het e-mailadres bekend was, hebben een e-mail toegestuurd gekregen met een link naar een online vragenlijst. Daarop heeft een deel van de practici gereageerd, waarvoor de onderzoekers hen zeer erkentelijk zijn.

Echter, om het onderzoek te laten slagen is het belangrijk dat een grotere groep practici de hele vragenlijst invult. Vandaar dat alle practici die nog niet gereageerd hebben één dezer dagen de vragenlijst ook op papier krijgen toegestuurd op hun thuisadres.

De KNMvD steunt de doelstelling van het onderzoek en wil dan ook graag nogmaals de aandacht op het onderzoek vestigen en u vragen om de vragenlijst in te vullen en in de bijgevoegde antwoordenvelop te retourneren. Invullen kost u ongeveer 20 minuten.

De resultaten van het onderzoek kunnen gebruikt worden voor een project over structurele mogelijkheden voor afgestudeerde dierenartsen, zoals gezamenlijke toegang tot online wetenschappelijke literatuur en aanvullende programma’s die het zoeken en beheren van die literatuur vereenvoudigen. Op termijn is dit onderzoek dus zeker van belang voor de diergeneeskundige praktijk.

Mocht u vragen hebben over het onderzoek, dan kunt u contact opnemen met mevr. drs. E. de Groot, 030 2531083 (

e.degroot@vet.uu.nl) of met prof. dr. P. van Beukelen, die het onderzoek begeleidt vanuit de leerstoelgroep Kwaliteitsbevordering van Diergeneeskundig Onderwijs