Meldingsplicht behandelingen boven € 750,-

De diergeneeskunde is continu in ontwikkeling waardoor uitgebreidere en soms zelfs levensverlengende behandelingen mogelijk zijn. Een verzekering maakt deze, vaak kostbare, behandelingen toegankelijker voor eigenaren. Bovendien stelt het de dierenartspraktijk in staat om optimale en de juiste diergeneeskunde uit te voeren.

Al een aantal jaar vragen wij onze verzekerden om behandelingen die meer dan € 750,- kosten vooraf te melden aan Petplan. In de polisvoorwaarden is dit ook vastgelegd. Wij attenderen onze verzekerden er steeds vaker op om vooraf aan de dierenarts een kosten inschatting te vragen en achteraf een gespecificeerde rekening.

Ook veel dierenartsen weten niet dat behandelingen boven de € 750,- door de eigenaar aan Petplan gemeld dienen te worden. Dit is natuurlijk ook de verantwoordelijkheid van de eigenaar, echter veel verzekerden weten het niet of zijn zo emotioneel betrokken bij hun (zieke) huisdier dat ze het vergeten. De lering die Petplan hieruit trekt is dat wij deze meldingsplicht actiever en duidelijker gaan communiceren naar onze verzekerden.

Aan u het verzoek om de verzekerde eigenaren te attenderen op deze meldingsplicht. Zo kunnen teleurstellingen over kosten die niet door Petplan worden vergoed tot een minimum worden beperkt.