ONZINDELIJKE HOND of KAT??

NOOIT STRAFFEN!!

Het is vooral belangrijk te weten dat er geen problemen zijn met de gezondheid van een onzindelijke pup of kitten en het geval van de opgroeiende of al volwassen hond, maakt het ook veel uit of we te maken hebben met een teefje of een reu!
Bij een teefje kan het oa. te maken hebben met de loopsheid of een schijnzwangerschap en natuurlijk kan er bij beide geslachten sprake zijn van een ontsteking van de blaas, de nieren of de geslachtsdelen (dit komt veel voor bij honden met een anaalklierontsteking), maar een virus kan het veroorzaken (dan zie je ook braak- of diarreeklachten) en natuurlijk kan het suikerziekte zijn, maar dat is niet waarschijnlijk op jonge leeftijd.
Bij de reu moeten we dan nog denken aan de prostaatklachten en voorhuidontstekingen

DE HOND
Als we er vanuit gaan dat het alleen maar een slechte gewoonte is bij een pup of opgroeiende jonge hond, kunnen we met de juiste opvoeding ons doel  bereiken, vandaarom twee belangrijke tips, want eigenlijk werken voor jonge honden maar twee methodes goed:
              1. NOOIT STRAFFEN als het mis gaat en
              2. ALTIJD BELONEN als het goed is gegaan en vóór die tijd nooit snoepjes geven!
Meestal wordt het een vorm van negatieve aandacht als ze te hard aangepakt worden en daar zijn ze dan gek genoeg al blij mee en doen het de volgende keer zomaar weer! Zo van ‘beter negatieve aandacht dan géén aandacht’!
Het beste is eerst te proberen in zijn slaap- en verblijfsruimte, waar ook zijn mand staat kranten te leggen. Een bench of een lichtgewicht opklapbaar looprek, zoiets als een box voor de baby kan natuurlijk ook. Hierin kunnen ze dan zonder problemen de nacht of korte perioden overdag doorbrengen.
Dus niet in een gesloten kartonnen doos, die lijkt op een soort gevangenis, maar gewoon lekker in de open ruimte waar hij graag is.

Op de plek waar ze het dan ‘doen’, moet je de kranten laten liggen en die langzamerhand richting buitendeur en later naar buiten verplaatsen. Na een tijdje zie je dan dat ze een vast plekje hebben uitgekozen en daar moeten de kranten blijven liggen, met een verse (krant) ernaast! Je kunt nu eenmaal niet verwachten dat hij de hele nacht zindelijk zal blijven.
Heel consequent en zeer attent zijn geeft al snel een goed resultaat, bijvoorbeeld zodra de pup in cirkels begint rond te draaien en al snuffelend een plaatsje zoekt, moet je hem op een krant zetten of snel naar buiten doen en hééft hij dan zijn kleine – of grote – boodschap achtergelaten prijs hem dan uitbundig.
Ook moet je ze belonen als het buiten op hetzelfde plekje gelukt is.
Er zijn preparaten bij de dierenspeciaalzaak te krijgen die op de plas- en poepplekken in huis of in de tuin gespoten kunnen worden,
zodat ze het daar niet weer doen.

DE OPVOEDING van de HOND
De tijd die nodig is om een hond zindelijk te maken, is dus bijna geheel afhankelijk van de oplettendheid van de eigenaar.
Natuurlijk zijn er verschillen per ras, maar bekijken we één ras en zien hierin nog steeds verschillen, dan is dit vaak te wijten aan zijn opvoeder.
Pups zullen instinctmatig hun eigen nest schoon houden, maar op een leeftijd van ± 8 weken zijn ze nog volledig te vergelijken met een baby, zijn ze nog zo lek als een mandje en hebben nog maar weinig invloed op de darm- en blaascontracties.
Het is daarom dan ook nodig dat ze een twaalftal keer per dag uit worden gelaten op regelmatige tijden, maar ook direct nadat ze wakker worden en na iedere maaltijd of stoeipartij moeten ze de mogelijkheid krijgen hun behoefte te doen. Het beste kun je de pup ’s avonds laat en ’s morgens zo vroeg mogelijk uitlaten, zodat de periode ’s nachts niet te lang voor hem wordt, wanneer hij zijn best doet zindelijk te blijven. Al na enkele weken kun je weer rustig een ochtendje uitslapen…
Doet de pup dit inderdaad dan is het goed dus de bedoeling hem te prijzen en te belonen, bijvoorbeeld met hondensnoepjes.
Deze methode geeft een veel positiever resultaat dan het bestraffen van ongewenste boodschappen in huis!!   Als ze bestraft worden kun je niet verwachten dat ze dat begrijpen en ze zullen nooit het verband leggen met de mooie boodschap die ze in huis hebben gedaan en de afstraffing…

UITLATEN
Zodra de hond oud genoeg is om mee te gaan voor een wandeling (aan de lijn natuurlijk), moet je hem leren zijn behoeften te doen in de goot.Laat hem hierbij niet teveel aan allerlei viezigheid ruiken waardoor hij toch nog het risico van allerlei infecties loopt. Dus nooit op stoep of straat.
Wanneer anderen zich niet langer hoeven ergeren aan de grote hoeveelheden ontlasting op straat en in het park, zal het niet nodig zijn allerlei vervelende beperkingen op te leggen. Voor we het weten mogen we niet meer in het park of in het bos komen met onze viervoeters en komen er kleine stinkende poepruimtes waar we de honden mogen uitlaten.

Leer pups al op jonge leeftijd wennen aan het verkeer en aan het lawaai en de mensen die daar bij horen. Zo krijg je een rustige en evenwichtige hond, die zich niet gelijk een puist schrikt bij ieder krakje dat hij hoort.
Ook het laten wennen aan mensen en mensenmassa’s is daarom van belang. Zo voorkom je angstbijters.

Veel jonge honden zullen kleine hoeveelheden urine laten lopen wanneer ze erg opgewonden zijn of als onderdanigheid plasje, bijvoorbeeld als je thuis komt.
Hiervoor mag je ze nooit bestraffen, omdat dit een onwillekeurige reflex is die hij niet onder controle heeft. Zodra ze wat ouder zijn gaat dit (meestal) vanzelf over.

LUISTEREN
Pups zijn kleine enthousiastelingen. Het zal daarom niet meevallen hen al snel naar commando’s te laten luisteren.
Om mee te beginnen en om een snel resultaat te kunnen krijgen moet je daarom zoveel mogelijk zijn naam gebruiken.
Dit kan bijvoorbeeld als zijn eten klaar staat, wanneer je een spelletje wilt doen of wanneer je hem een lekkernij wilt geven.

Het is goed hierbij op te merken, dat je bezig bent hem een goede gewoonte aan te leren, het moet daarom een plezierige
ervaring zijn voor de pup, wanneer hij naar zijn naam luistert.
Je moet zijn naam beter niet gebruiken wanneer je hem voor een van zijn baldadigheden wilt bestraffen. Een hond heeft beperkte mogelijkheden voor het associëren van woorden en daden; je moet het hem dus niet te moeilijk maken.

Probeer dus altijd te voorkomen dat de pup verband gaat leggen tussen het roepen van zijn naam en het krijgen van een afstraffing.

Wanneer je de hond corrigeert voor iets dat je hem niet kunt toestaan moet je altijd naar de pup toegaan en je moet hem dus nooit naar je toe laten komen. Dit principe werkt perfect, want wanneer hij in een panieksituatie bij je moet komen – bijvoorbeeld wandelend in het parkje en aan de overkant van de straat ziet hij iets spannends, associeert hij dit tenminste niet met een forse portie klappen als je naar hem toegaat om hem te beschermen om vooral niet de straat over te steken. Dus het is niet de bedoeling om te slaan!!

AFRICHTEN
Puppies zitten vol energie, zijn erg speels en nieuwsgierig.
Omdat ze gemakkelijk zijn af te leiden, is hun vermogen zich te concentreren nog beperkt. Wanneer je plannen hebt de hond af te richten dan is het ook van belang hiermee niet al te vroeg te beginnen.
Het is veel belangrijker dat je ervoor zorgt dat hij in dit stadium geen slechte gewoontes aanleert, die zijn op oudere leeftijd veel moeilijker af te leren.
Dit alles vraagt dus een vooruitziende blik en een weloverwogen aanpak van zijn opvoeding. Als je het leuk vindt wanneer de pup de meest ingewikkelde pogingen onderneemt om op de zitbank te klimmen, dan moet je jezelf wel afvragen of je hem dit op oudere leeftijd niet kwalijk gaat nemen. De grap is nl. veel minder geslaagd wanneer een volwassen hond met modderige poten in de beste stoel of bank duikt.

Daarom is het goed je te realiseren dat er enkele zeer nuttige en praktische oefeningen zijn die je de hond vrij snel en zonder al te grote problemen kunt aanleren. Dit is het op commando laten liggen van de hond en het op de plaats blijven zolang dat van hem wordt verwacht. Je moet hiervoor korte en bondige bevelen gebruiken, bijvoorbeeld Af, Zit, Blijf en Vrij.Het voordeel hiervan is dat je de hond met een gerust hart buiten de winkel waar je inkopen doet kunt laten wachten; natuurlijk niet in te drukke en voor de hond te gevaarlijke straten. Zo kun je de hond gemakkelijker op zijn plaats of buiten de woonkamer laten, wanneer je bezoekers hebt die om een bepaalde reden niet op honden gesteld zijn of er zelfs bang voor zijn.

COMMANDO’S
Ook moet je de pup de betekenis van het woord Nee!! aanleren.
De toon, waarop dit en andere bevelen gezegd worden, is belangrijker in bet begin dan de betekenis ervan.
Wil je hem iets verbieden, dan moet dit ook duidelijk in de toon tot uiting komen, terwijl je zoveel mogelijk dezelfde uitdrukkingen moet gebruiken. Het te vaak herhalen van bevelen is ook uit den boze en schreeuwen tegen een jonge hond dus ook!!
Het gehoororgaan van een hond is veel gevoeliger dan dat van de mens en hij hoort je dus altijd wel. Het is meestal een kwestie van niet (willen) begrijpen. Dus wen hem eraan dat alleen de toonaard wisselt en niet het volume. Zo krijg je een goed opgevoede hond die naar je luistert alsof hij met het nieuwste handsfree-mobieltje loopt.

KAMERAADSCHAP
Er zijn drie zaken waaraan je hond boven alles behoefte zal hebben:
1. Eén ‘baas’ waarin hij vertrouwen heeft
2. Een vaste plaats in de woning
3. Een speelmakker
Aan de eerste twee voorwaarden kun je gemakkelijk voldoen.  Het laatste kan wat moeilijker zijn en toch moet je hieraan voldoende aandacht schenken, zeker bij bepaalde honden: de wat meer vereenzaamde typen. In zo’n geval zal het verstandig zijn om er een hond bij te nemen, vooral wanneer hij veel alleen is of zich niet goed kan vermaken. Zelfs een poes in huis of gewoon wat speelgoed is vaak al voldoende en misschien zijn de kinderen zijn speelkameraad zodat ook aan deze behoefte is voldaan.

DE OPVOEDING van de KAT
Zodra een kitten bij je in huis komt behoort zijn opvoeding te beginnen.
Spelenderwijs kun je hem van alles leren tot een bepaalde grens, want daar is het een kat voor.
Je moet beseffen dat een kitten niet zonder speelgoed kan in de vorm van namaakprooien.
Dit kan een prop papier zijn of een kluwen wol, dat hij behendig door de kamer tikt.
Wanneer een kitten bij jou in huis het rijk alleen heeft en het dus zonder soortgenoten of andere huisdieren moet stellen, zul je die natuurlijke spelpartners zoveel mogelijk dienen te vervangen.
Dat zat je ongetwijfeld wel eens op enkele schrammetjes komen te staan, maar dat is geen onoverkomelijke ramp.
Wel moet je het kitten duidelijk maken dat hij zich in dit spel beperkingen moet opleggen. Ook dat hoort bij zijn opvoeding!
Een opgroeiende poes zal wanneer je hem voor het eerst naar buiten laat, kennis maken met andere dieren. Dat zijn allemaal nieuwe en uiterst spannende ervaringen, die dan ook behoorlijk schrik aan kunnen jagen. Ook merk je dat aan allerlei gezichtsuitdrukkingen, waaraan je kunt zien in
hoeverre hij of zij zich al dan niet onprettig voelt.

De ZINDELIJKHEID van de KAT
Een belangrijk onderdeel van de opvoeding is het zindelijk maken. Hiervoor heb je een platte bak nodig, de zogenaamde kattenbak, waarin ze kunnen graven.
Je kunt hem het beste vullen met absorberend materiaal, dat de dierenspeciaalzaak in allerlei soorten levert. Zet je kitten op de bak en houdt zijn voorpootjes vast zodat je hiermee krabbende bewegingen kunt maken. Hij zal vlug begrijpen wat hiervan de bedoeling is. Vooral de eerste dagen is het verstandig hem telkens na de maaltijd op de kattenbak te zetten. Mocht hij toch zijn behoefte ergens anders deponeren, wrijf hem er dan NOOIT met zijn neus door. Bestraffen hiervoor heeft totaal geen zin! Het beste kun je hem weer naar de kattenbak brengen en maak dan weer dezelfde krabbende bewegingen met zijn voorpootjes. Een positieve benadering werkt vele malen beter en vooral…sneller!
De bevuilde plek in huis moet je goed schoonmaken en bet beste kun je er iets opzetten of opleggen, zodat het op die plaatsen geen gewoontegebaar kan worden.
Een zeer goed product is Feliway van de dierenarts of  Catty Home en Keep Of van de Beaphar uit de dierenspeciaalzaak..
Een vuile kattenbak zal niet gebruikt worden, daar is een kat een te schoon dier voor!!. Regelmatig schoonmaken is hier een absolute noodzaak. Niet alleen voor de kat maar ook voor jezelf uit hygiënisch oogpunt.
Aanstaande moeders moeten extra voorzichtig zijn met het schoonmaken van de kattenbak. Het beste kun je dit door de aanstaande vader laten doen! Dit in verband met het gevaar op een infectie van Toxoplasmose.

KAT en HOND
Het is goed nog enkele woorden te besteden aan de samenleving van een hond en een kat in hetzelfde gezin.
Wanneer je de dieren op de juiste wijze aan elkaar leert wennen zullen ze dikke vrienden worden. Een kat kan wel degelijk samenleven met een hond, het zijn geen
natuurlijke vijanden. Gezellig in elkaar gestrengeld voor de kachel of op het haardkleedje geven ze een extra dimensie aan de gezellige sfeer in het huisgezin.

Het beste kun je met een jonge poes en een jonge hond beginnen. Begin je met volwassen dieren, dan moet je ze eerst in een gescheiden ruimte van het huis houden, zodat ze aan de geur van elkaar kunnen wennen. Wanneer je al een volwassen hond in huis hebt en er een jonge kat bij
zou willen nemen, moet je extra voorzichtig zijn. De hond kan al te nieuwsgierig of onvoorzichtig worden en het kitten laten schrikken, waardoor hij de ogen van de hond met zijn klauwen zou kunnen beschadigen.

TERRITORIUM
Opgroeiende en volwassen katers zullen meestal een eigen territorium afzetten, wat ze dan agressief zullen verdedigen.
Dit territorium blijft meestal beperkt tot huis, tuin en zijn onmiddellijke omgeving. Hij zet het af met geurmerken, die zoveel betekenen als: ‘hier ben ik de baas, denk daar aan!’ wat overigens weinig effect schijnt te hebben op andere katers.
Ze laten zich niet vlug intimideren en beschouwen het dan meer dan een kennisgeving, zo van: ‘ah ha, een uurtje geleden was de buurman ook al hier’.Dat afperken kan overigens wel problemen opleveren.
Katers doen het als volgt: de staart gaat omhoog en met de achterpoten worden fietsende bewegingen gemaakt, waarbij ze dan wat urine rondsproeien. Als een kater eenmaal gewend is dit in huis te doen, is het hem bijna niet meer af te leren.  Soms zal een castratie uitkomst bieden, tenminste wanneer je er snel genoeg bij bent, hoewel dit niet altijd zo is.
Met de middelen Feliway, Catty Home en Keep Off zijn goede resultaten te boeken.
Catty Home bevat een lokstof die de katten en/of kittens naar de gewenste plek leidt het is een natuurlijk preparaat op basis van valeriaan, dat een sterke aantrekkingskracht uitoefent op de kat en het bevat geen schadelijke stoffen en is zeer geschikt als hulpmiddel bij het trainen en opvoeden van de kat. Sprenkel een paar druppels op de gewenste plaats of voorwerp. waardoor de kat dit meteen een aantrekkelijk plek zal vinden. Keep Off van de Beaphar, wordt gebruikt op plaatsen waar katten en/of kittens zich ongewenst ophouden in huis. Of waar de dieren ongewenst de behoefte doen. De als werkzame stof metyl nonyl keton is voor katten onaangenaam, maar niet schadelijk. Het product kan direct op de plaats die beschermt dient te worden gespoten worden. Men kan ook een voorwerp bespuiten en dat op de gewenste te weren plaats leggen.

Samenvatting HOND:
1. NOOIT STRAFFEN als het mis gaat  
2. ALTIJD BELONEN als het goed is gegaan! Dus voor die tijd geen snoepje o.i.d. geven!
3. Er kan sprake zijn van blaas- en/of irritatieproblemen van de geslachtsdelen – zelfs bij pups
4. Ook zien we het op latere leeftijd bij suikerziekte door het vele drinken.
5. Maar ook zien we het bij braak- en diarreeklachten door het vele drinken
6. Prostaatklachten, voorhuidontstekingen, nier- en/of blaasklachten bij de volwassen reu kunnen het allemaal veroorzaken
7. Baarmoederklachten, schijnzwangerschap, irritatie van de vulva door bijv.anaalkliervocht en nier- en/of blaasklachten bij de volwassen teef

Samenvatting KAT:
1. Zorg altijd voor een schone kattenbak. 
2. Eventueel twee kattenbakken, de een gevuld met tuinaarde de ander met kattengrit
3. Ze moeten spelenderwijs leren met namaakprooien
4. Bestraffen heeft totaal geen zin! En wrijf ze nooit met de neus door onrechtmatigheden
5. Op tijd de kater castreren voordat hij gaat ‘sproeien’.
6. Bij plassen op allerlei plekken kan er sprake zijn van een haarbal
7. Ook letten op blaas- en/of nierklachten, suikerziekte ea.

zie voor de diverse plasproblemen bij reu en teef >> www.dierenadviesonline.nl