Oogoperatie hond

Ik heb een schnauzer met cataract (staar) van ruim een jaar die bijna blind is.
In Utrecht kunnen ze de troebele lens weghalen en kunstlenzen plaatsen. Ze moet hiervoor minimaal een jaar zijn, maar het liefst zes jaar. Eventuele complicaties moet ik niet onderschatten, is me verteld.

Wat zijn die complicaties en waarom wachten tot ze zes jaar is?

Marty Schepers

Wat wordt bedoeld, is dat een oogoperatie nog wel eens moeilijkheden geeft in de nazorg.
De leeftijd speelt een rol omdat, als de operatie op een te oude leeftijd wordt gedaan, er vaak inwendige verklevingen in het oog zitten waardoor de genezing en het uiteindelijke resultaat vaak niet goed of goed genoeg zijn.
Dus is het belangrijk zo snel mogelijk na de constatering ervan te opereren.
Als het op latere leeftijd wordt gedaan, is het maar de vraag of het helemaal goed komt.
Vaak is het dan belangrijk de operatie wel te laten doen, maar meer om het oog te behouden dan dat de hond weer voor 100 procent kan zien, in verband met het gevaar van een glaucoom dat kan ontstaan als er niets wordt gedaan.
Overigens is een kunststoflens niet altijd nodig.
De lens van een hond heeft een minder belangrijke taak dan bij de mens en alleen het verwijderen ervan kan al voldoende zijn, waardoor het zicht weer goed is.

Herman Aa
——————————————————————————–
de Telegraaf 3 juni 2007