PAS op voor pure CHOCOLA!!

CHOCOLADEVERGIFTIGING bij hond, kat, fret en paard
Hoe donkerder des te meer theobromine

* Theobromine (methylxanthine)
Deze toxische stof – kan dodelijk zijn voor dieren (ze breken het veel langzamer af dan de mens) – het is een alkaloïde, behorend tot de methylxanthine-familie
Halfwaardetijd:  72 uur – verschijnselen vanaf 1-4 uur na inname – soms pas na 6-12 uur

* Behandelingsadvies:
   1. Hoeveelheid opgenomen chocolade niet relateren aan de afloop!
2. Er is géén specifiek antidotum voor methylxanthines
3. Therapie is puur ondersteunend en symptomatisch
4. Géén cortico’s of erythromycine geven (verminderen de uitscheiding)

* Braken:
Kort geleden chocolade opname – laten braken (géén of heel weinig zout!)
Zelfs 6-12 uur na opname soms nog zinvol, maar dan ook laxeren

* Event. iets ZOUT geven om te BRAKEN – teveel kan leiden tot zoutintoxicatie, dus hooguit 1/2 theelepeltje voor kleine dieren en 1-2 voor grotere vlak na de inname van de chocolade

Liever laten braken of laxeren:
* Braken (bv. hond apomorfine APO-GO®) van de dierenarts
* Theobromine aanpakken met geactiveerde kool (Norit®)
– Herhalen 2-3x elke 3-6 uur
– Norit® ook te geven met wat zacht voer
– Half uur na 1ste dosis – dan beter laxeren

* Methylxantines:
1. In het maagdarmkanaal opgenomen, door lever omgezet en door nieren
uitgescheiden
2. Relaxerende werking op glad spierweefsel – braken- diarree –
polydipsie (veel drinken)
3. Stimuleren van het CentraalZenuwStelsel en stimulatie van het hart
4. Verder: hyperactiviteit – polyurie (veel plassen)- incoördinatie
(ongecontroleerd zijn) – rusteloosheid – tremoren (trillen) – toevallen –
tachycardie (snelle hartslag) ea aritmiën
7. Soms: tachypneu – cyanose – hypertensie – hyperthermie – coma
8. Later stadium – hypokalaemie
9. Pancreatitis (alvleesklierontsteking) mogelijk 24-72 uur na opname
door hoge vetgehalte van chocolade
10.Sterfte als gevolg van ongeregelheden hart en/of luchtwegproblemen

* Hoeveel is teveel? Er is per dier een individuele gevoeligheid!!

* Inschatting ERNST van de chocolade-intoxicatie bij HONDEN:
* RICHTLIJN:
–  Milde vergiftigingsverschijnselen bij 20 mg/kg theobromine
(hond van 5 kg: 16 g pure chocolade en 50 g melkchocolade)
–  Ernstige verschijnselen bij meer dan 40 mg/kg
(zelfde hond: 50 g pure chocolade en 150 g melkchocolade)
________________________________________________________________

lich.gew.  milde versch.   melkchoc  puur    ernstige versch.   melkchoc   puur
________________________________________________________________

5 kg   > 100 mg theobr.    50 g      16 g   >  300 mg theobr.   150 g       50 g
10 kg   > 200 mg theobr.  100 g      32 g   >  600 mg theobr.   300 g     100 g
15 kg   > 300 mg theobr.  150 g      48 g   >  900 mg theobr.   450 g     150 g
20 kg   > 400 mg theobr.  200 g      64 g   > 1200 mg theobr.  600 g     200 g
25 kg   > 500 mg theobr.  250 g      80 g   > 1500 mg theobr.  750 g     250 g
30 kg   > 600 mg theobr.  300 g      96 g   > 1800 mg theobr.  900 g     300 g
_________________________________________________________________

www.dierenadviesonline.nl