VERKNAL HET NIET!!

Verknal het niet voor de dieren!
Oud en Nieuw betekent champagne en vuurwerk.
Feest voor mensen – niet voor honden, die vaak vreselijk bang zijn.

Met de volgende tips komt uw hond deze avond zo goed mogelijk door:

  • Laat uw hond op oudejaarsavond niet te laat uit
  • Doe uw hond een halsband om met uw telefoonnummer mocht de hond wegvluchten
  • Houd uw hond aangelijnd, zodat de hond niet uit paniek weg kan vluchten
  • Ontloop groepjes mensen, die mogelijk vuurwerk bij zich kunnen hebben
  • Houd uw hond binnen en sluit ramen en gordijnen en zorg voor bekende geluiden door de radio en tv aan te zetten
  • Laat honden die nog niet bang zijn niet samen met andere honden die bang zijn of bij mensen  die zelf angst hebben voor vuurwerk. Honden die niet angstig waren, kunnen hierdoor juist bang worden, dit heet overnamegedrag
  • Laat uw hond niet alleen, dat kan tot zeer traumatische ervaringen leiden.

Blijf vooral zelf thuis en blijf rustig.
De hond heeft zodoende het meeste steun aan u.

Daarnaast roept de Hondenbescherming iedereen die vuurwerk gaat afsteken op om rekening te houden met honden.
Gooi geen vuurwerk naar honden of andere dieren en gooi geen vuurwerk achteloos op terreinen, zoals tuinen e.d. waar dieren kunnen zitten.
Wanneer men op het punt staat om vuurwerk af te steken en men ziet een hond naderen, wacht tot de hond op voldoende afstand is.
Honden zijn vaak ontzettend bang voor harde knallen, waardoor ze uit paniek kunnen vluchten.
Iedereen die gehoor geeft aan deze oproep willen we namens alle honden hartelijk danken.
TIPS voor andere dieren: zie DIERENVRAGEN