organisaties en instituten

GD
Arnbergstraat 7
Postbus 9
7418 EZ Deventer
0900-1770
www.gdvdieren.nl
info@gdvdieren.nl

Wageningen Universiteit & Researchcentrum
Costerweg 50
6700 BH Wageningen
Postbus 9101
6700 HB Wageningen
0317-477 477
fax 484 884
www.wageningen-ur.nl
info@wag-ur.nl

Departement Dierwetenschappen, Zodiac
Marijkeweg 40
Postbus 338
6700 AH Wageningen
0317-483 952
fax 962
www.rikilt.dlo.nl
info.rikilt@wur.nl

RIKILT (Rijks-kwaliteitsinstituut voor Land- en Tuinbouwprodukten)
Bornesteeg 45
gebouw no 123
Postbus 230
6700 AE Wageningen
0317-475 422
fax 417 717

Animal Sciences Group Lelystad (Instituut voor Dierhouderij en Diergezondheid)
Edelhertweg 15
8219 PH Lelystad
Postbus 65
8200 AB Lelystad
0320-238 238
fax 094
www.do.asg.wur.nl
info.do.asg@wur.nl

LEI (Landbouw Economisch Instituut)
Burgemeester Patijnlaan 19
Postbus 29.703
2502 LA Den Haag
070-330 8 330
fax 361 5624
www.lei.dlo.nl
informatie.lei@wur.nl

Animal Sciences Group Visserijonderzoek (voormalig RIVO)
Haringkade 1
1976 CP IJmuiden
Postbus 68
1970 AB IJmuiden
0255-564 646
fax 644

RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)
Antonie van Leeuwenhoek 9
Postbus 1
3720 BA Bilthoven
030-274 9111
fax 2971
www.rivm.nl
info@rivm.nl

TNO Kwaliteit van Leven, afd.Voeding
Trechtseweg 48
Postbus 360
3700 AJ Zeist
030-6944 144
fax 695 7224
www.voeding.tno.nl

CIDC-Lelystad
Hoofdvestiging:
Houtribweg 39
Nevenvestiging:
Edelhertweg 15
Postbus 2004
8203 AA Lelystad
0320-238 800
fax 307
www.cidc-lelystad.nl
info@cidc-lelystad.nl

NRLO (Nationale Raad voor Landbouwkundig Onderzoek)
Bezuidenhoutseweg 73
Postbus 20401
2500 EK Den Haag
070-378 5653
fax 6149
www.agro.nl/nrlo
d.p.pieters@innonet.agro.nl

Praktijkonderzoek Veehouderij
Edelhertweg 15
Postbus 65
8200 AB Lelystad
0320-238 238
fax 050
www.pv.wageningen-ur.nl
info.po.asg@wur.nl

Stichting Instituut voor de Veevoeding ‘De Schothorst’
Meerkoetenweg 26
Postbus 533
8200 AM Lelystad
0320-252 294
fax 255 030
www.schothorst.nl
info@schothorst.nl

Productschappen Vee, Vlees en Eieren
Postbus 460
2700 AL Zoetermeer
079-368 7100
www.pve.nl

Productschap voor Pluimvee en Eieren
Louis Braillelaan 80
Postbus 460
2700 AL Zoetermeer
079-368 7100
fax 7087
pve@pve.agro.nl

Productschap Diervoeder
Stadhoudersplantsoen 12
Postbus 29.739
2502 LS Den Haag
070-3708 451
fax 290 www.pdv.nl

Productschap Vis
Treubstraat 17
Postbus 72
2280 AB Rijswijk
070-336 9600
fax 399 9426
www.pvis.nl
pvis(at)pvis.nl

Productschap Zuivel
Louis Braillelaan 80
Postbus 460
2700 AL Zoetermeer
079-3681 500
fax 949
www.prodzuivel.nl
zuivel@pz.agro.nl

Bedrijfschap voor de Handel in Vee
Louis Braillelaan 80
Postbus 460
2700 AL Zoetermeer
079-368 7100
fax 7087

Bedrijfschap Slagersbedrijf
Diepenhorstlaan 3
2288 EW Rijswijk
070-3906 802
fax 3952 208
www.slagers.nl
info@slagers.nl