overheid

Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
website

VWA/RVV
(Voedsel en Waren Autoriteit/Rijksdienst voor de keuring van Vee en Vlees)
CentreCourt Prinses Beatrixlaan 2
Postbus 19.506
2500 CM Den Haag
070-448 4848
fax 4747

Centraal Laboratorium
Bornesteeg 41
6708 PD Wageningen
Postbus 144
6700 AC Wageningen

VWA/RVV Kring Noord
Voltastraat 16
7903 AB Hoogeveen
Postbus 2064
7900 BB Hoogeveen
0528-225 255
fax 250

VWA/RVV Kring Oost
Groningensingel 94
6835 GL Arnhem
Postbus 5011
6802 EA Arnhem
026-352 8900
fax 8939

VWA/RVV Kring West
Schipholweg 9-11
2316 XB Leiden
Postbus 19
2300 AA Leiden
071-408 3000
fax 3001

VWA/RVV Kring Zuid
Binnen Parallelweg 22
5701 PH Helmond
Postbus 206
5700 AE Helmond
0492-507 510
fax 549

Inspectie W&V
(Inspectie Gezondheidsbescherming Waren en Veterinaire Zaken)
Parnassusplein 5
Postbus 16108
2500 BC Den Haag
070-340 5060
fax 5435
Warenklachtenlijn:
0800-0488

Regionale Dienst Oost (veterinaire zaken)
De Stoven 22
7206 AX Zutphen
0575-588 100
fax 200

Algemene Inspectiedienst (AID)
Poststraat 15
Postbus 234
6460 AE Kerkrade
045-546 6222 (24 uursdienst)
fax 1011

Inspectiekantoor West (AID)
Burg.Verderlaan 15
Postbus 140
3454 ZJ De Meern
030-669 2 669
fax 299

Inspectiekantoor Noord en Oost (AID)
Lübeckplein 34
Postbus 10063
8000 GB Zwolle
038-4291 300
fax 4218 157

Inspectiekantoor Zuid (AID)
Karel de Grotelaan 415
Postbus 8833
5605 LV Eindhoven
040-2563 800
fax 838