veterinair algemeen

KNMvD
De Molen 77
3995 AW
Postbus 421
3990 GE Houten

Universiteit Utrecht
Faculteit der Diergeneeskunde
Androclusgebouw
Yalelaan 1, De Uithof
3584 CL Utrecht
webmaster@vet.uu.nl
www.vet.uu.nl

Hoofdafdeling Pathobiologie 
Yalelaan 1
Postbus 80.157
3508 TD Utrecht
030-2534 323/2535 252
Afdeling Anatomie
030-2534 323
Afdeling Fysiologie
030-2535 252
Afdeling Pathologie
030-2534 303

Hoofdafdeling Biochemie&Celbiologie
Postbus 80.176
3508 TD Utrecht
Bezoekadres
Yalelaan 2, Utrecht
030-2535 389
bc@vet.uu.nl

Institute for Risk Assesment Sciences
Bezoekadres
Yalelaan 2, Utrecht
Postbus 80.176,
3508 TD Utrecht
030-2535 400

Hoofdafdeling Volksgezondheid & Voedselveiligheid
Yalelaan 2
Postbus 80.175
3508 TD Utrecht
030-2535 367
fax 2532 365
secretariaatvenv@vet.uu.nl

Veterinaire Wetskennis
Via secretariaat hoofdafdeling V&V

Hoofdafdeling Dier, Wetenschap en Maatschappij
Yalelaan 2
Postbus 80.166
3508 TD Utrecht
030-2532 615/186

Afdeling Proefdierkunde
030-2532 033
dm@vet.uu.nl
pdk@las.vet.uu.nl

Hoofdafdeling Infectieziekten & Immunologie
Yalelaan 1
Postbus 80.165
3508 TD Utrecht
030-2532 485
ii@vet.uu.nl

Afdeling Bacteriologie, Facultair Recombinant – DNA Laboratorium
030-2534 888
fax 2540 784
l.m.mol@vet.uu.nl

VMDC (Veterinair Microbiologisch Centrum)
030-2531 099
fax 2533 199

Afdeling Immunologie en Hybridomalaboratorium
030-2534 591
fax 2533 555
imm_sec@vet.uu.nl

Afdeling Virologie
030-2534 888
fax 2536 723
l.m.mol@vet.uu.nl

Afdeling Parasitologie en Tropische Diergeneeskunde
030-2532 571
fax 2540 784
T.Gaal@vet.uu.nl

Hoofdafdeling Gezondheidszorg Paard
Yalelaan 12
Postbus 80.153
3508 TD Utrecht
Secretariaat 030-2531 350
Patiëntenadministratie
030-2531 111
Fax 030-2537 970
Patiëntenadministratie:
afspraak.paard@vet.uu.nl
secretariaat.paard@vet.uu.nl

Afdelingen Voeding, Heelkunde, Inwendige Ziekten, Voortplanting en Anesthesiologie:
Via Paard

Afdelingen veterinaire Farmacologie, Farmacie en Toxicologie:
Yalelaan 16
Postbus 80.152
3508 TD Utrecht
030-2535 458
fax 2534 125

Proefdieraccomodatie (Tolakker)
Yalelaan 7
3584 CL Utrecht
030-2534 537/538

Apotheek
Yalelaan 6
Postbus 80.155
3508 TD Utrecht
030-2531 597
Receptuur:
030-2531 598

Hoofdafdeling Geneeskunde van Gezelschapsdieren
Yalelaan 8
Postbus 80.154
3508 TD Utrecht
030-2531 589
fax 2518 126

Afdeling Diagnostische Beeldvorming
Yalelaan 10
Postbus 80.164
3508 TD Utrecht
030-2531 258/264
fax 2543 369

Hoofdafdeling Gezondheidszorg Landbouwhuisdieren
Yalelaan 7
3584 CL Utrecht
Secretariaat
030-2531 248
Onderwijssecretariaat
030-2531 096
Patiëntenadministratie
030-2531 040
fax 2521 887

NVIC
(Nationaal Vergiftigingen Centrum onderdeel RIVM)
030-274 8888

Bureau Diergeneesmiddelen
Haagsteeg 2
Postbus 289
6700 AG Wageningen
0317-465 730
fax 423 193
brd@brd.agro.nl

Veterinair Tuchtcollege
Postbus 90426
2509 LK Den Haag

Veterinair Beroepscollege
Postbus 90427
2509 LK Den Haag

Stichting Veearbitrage
Maliesingel 20
Postbus 354
3500 AJ Utrecht
030-233 3244
fax 234 1644

FIDIN (Vereniging van Fabrikanten en Importeurs van Diergeneesmiddelen in Nederland)
Hogeweg 16
Postbus 80.523
2508 GM Den Haag
070-750 3100
fax 354 9766

Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie bij Dieren
Utrechtsestraatweg 27
3481 LA Harmelen
info@nvfd.nl

Samenwerkende Nederlandse Veterinaire Acupuncturistenvereniging
Langerakbaan 257
3544 RD Utrecht
030-6661 167
fax 6621 684
www.snva.nl

Groep Homeopathisch-werkende Dierenartsen
p/a Vogelwikkeveld 22
3448 ER Woerden
Tel/fax 0348-416 843
gtha.menges@hccnet.nl