Compendium voor kleine huisdieren

Een handleiding, waarin de therapeutische mogelijkheden en de behandeling van kleine huisdieren worden aangegeven.
Kleine Huisdieren Compendium (het Groene Boekje) + Merk en werkzame stoffen.
“Oorspronkelijk bedoeld als een handleiding waarin de therapeutische mogelijkheden bij de behandeling van kleine huisdieren worden aangegeven, is het boekje uitgegroeid tot een meer uitgebreid werkje, dat de kleine huisdierenpracticus van nut kan zijn…..“

Zo begon het voorwoord van het ‘Het Groene Boekje’ uit 1974, dat in gedrukte vorm – in groene kaft – werd uitgegeven met de morele hulp van dr.Speckman in zijn hoedanigheid als apotheker, die toen de doorslag heeft gegeven ‘er iets van te maken’.

Deze moderne uitgave is de verbeterde versie hiervan.

>>Hoofdstukken Compendium voor kleine huisdieren

Mijmeringen

Oorspronkelijk bedoeld als een handleiding waarin de therapeutische mogelijkheden bij de behandeling van kleine huisdieren worden aangegeven, is het boekje uitgegroeid tot een meer uitgebreid werkje – dat naar wij menen – de kleine huisdierenpractici van nut kan zijn…
Zo begon het voorwoord van ‘het groene boekje’ dat ik schreef in 1974 en dat mogelijk werd met de financiële ondersteuning van de AUV in de vorm van drs. H.M.Th. van Bommel, maar vooral ook de morele ondersteuning van dhr. Speckman hebben toen de doorslag gegeven ‘er iéts van te maken’.
Nu 30 jaren later en met het fenomeen Internet is het mogelijk een verbeterde versie te laten verschijnen.
Door het unieke zoeksysteem en de bestaande database van de server van Dierenartsonline, zijn de mogelijkheden onbeperkt.
Ik hoop dat – met jullie commentaar, aanvullingen en verbeteringen – een up-to-date Compendium voor kleine huisdieren blijft bestaan, waar we met zijn
allen wat aan hebben.

Herman Aa

Voor commentaar, aanvullingen en verbeteringen mail aan:
compendium@dierenartsonline.nl