DSK

Welkom op de pagina van de Diergeneeskundige Studenten Kring, kortweg D.S.K. De Diergeneeskundige Studentenkring, opgericht 21 november 1932, is een studievereniging voor alle veterinaire studenten die meer willen dan alleen maar studeren. Dit jaar viert zij haar 14e lustrum en dat betekent feest! Drie dagen in september zal het feest losbarsten. Er is onder andere een gala en een drafrace op de Maliebaan in Utrecht.

De D.S.K. heeft verschillende commissies voor degenen die hun organisatorische talent willen ontwikkelen, waardoor er jaarlijks vele evenementen de revue passeren, die door vele geïnteresseerden bezocht worden. Enkele hoogtepunten die jaarlijks aan de orde komen: Peerdepieten-Gala, Almanakfeest, Symposium, Midzomeravondvoetbalcompetitie, Toneelstuk, Buitenlandse Excursie en natuurlijk de Vet-inns.

De sturende factor achter deze vereniging is het zeskoppige bestuur dat er zorg voor draagt dat alles naar behoren functioneert. Drie vrouwen en drie mannen die zich een jaar lang inzetten voor de belangen van de D.S.K. en haar leden, enerzijds om de continuïteit van de vereniging te waarborgen en anderzijds om de leden van de nodige afleiding te voorzien. Dit laatste varieert van de dagelijkse koffiepauzes en wekelijkse Weeksluitingsborrels (WSB’s) tot de grote jaarlijkse evenementen als het Kerstdiner, Eerstejaarsintroductie en -weekend, de Ouderdag en als hoogtepunt van het D.S.K.-jaar het traditionele Peerdepieten.

Voor meer informatie over de D.S.K. en al haar activiteiten en commissies e.d., kunt u terecht op: www.dskonline.nl

Referaten
Referaten kunt u mailen aan info@dierenartsonline.nl. Wij zorgen dat ze geplaatst worden bij Educatief.