VOORZICHTIG

Bestrijdingsmiddelen en huisdieren uitkijken!

De zomer is in aantocht en het is de tijd van het jaar om weer eens lekker in de tuin te werken. Het bestrijden van allerlei ‘ongerief’ zoals onkruid, slakken, luizen, mieren en andere lastpakken is daarbij een vast ritueel. Daarom vindt u hier een aantal tips ter bescherming van uw huisdieren.

De meest gebruikte chemische middelen in de tuin zijn mest, herbicide (onkruidbestrijdingsmiddelen), insecticide (insectenbestrijdingsmiddelen) en fungicide (schimmel/paddenstoelbestrijdingsmiddelen). Als deze middelen volgens de instructies op de verpakking worden toegepast zijn ze meestal niet schadelijk.

Huisdieren worden voornamelijk vergiftigd door contact met geconcentreerde producten. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren als de middelen niet veilig worden opgeborgen, de verpakking en/of bijsluiter niet goed wordt gelezen of als er meer van het middel gebruikt wordt dan nodig is.

Vooral honden vinden niet veilig opgeborgen verpakkingen, waar ze op kauwen en de inhoud op eten of drinken.
Daarom moet u als huisdierbezitter extra voorzichtig zijn met insecticide, omdat deze over het algemeen een hoge toxiciteit (giftigheid) hebben.

Bedenk dat huisdieren behandelde grond opgraven, op gestrooide korrels (met mest of een bestrijdingsmiddel) kauwen, en in mierenhopen wroeten (na behandeling met een insecticide).

Ga dus bewust om met bestrijdingsmiddelen, en berg ze goed afgesloten op een niet bereikbare plek voor uw huisdieren op!

Een mooie en veilige lente/zomer gewenst!

Eigen ervaringen met bestrijdingsmiddelen en huisdieren? Graag lezen we dat!

Het team van dierenartsen van Dierenartsonline / Petlook / AnimalAlert